top of page
  • Writer's pictureVšĮ Socialinių inovacijų centras

2017 metai. MOKYKLA DEBESYSE (SCHOOL ON THE CLOUD)

Atnaujinta: 2021-04-15

Projekto pavadinimas:

Mokykla debesyse (School on the Cloud: connecting education to the Cloud for digital citizenship – SoC)


Programa:

Mokymosi visą gyvenimą programa, KA3 daugiašalių tinklų projektas


Projekto santrauka:

„The Cloud“ yra technologinė naujovė lietuviškai vadinama Debesiu. Tai yra specialus internetinis tinklas, jungiantis narius, turinčius prisijungimo duomenis ir teisę juo naudotis. Debesis ne tik sudaro galimybę bendrauti tarpusavyje, bet ir keistis duomenimis, naudotis specialiais informacijos šaltiniais, programine įranga (licencijomis ir atnaujinimu rūpinasi paskirtas asmuo), rengti vaizdo konferencijas, viešas paskaitas ar nuotolinius mokymus. Tai leidžia  lengviau įsitraukti į formalųjį ir neformalųjį mokymo(si) procesą.


Technologijos įsiveržia į kasdienį gyvenimą: nėra dienos, kai žmogus nesinaudoja nešiojamuoju kompiuteriu, išmaniuoju telefonu ar kita prieiga prie interneto. Netolimoje ateityje informacinės technologijos taps neatsiejama mokymo proceso dalimi. Kiekvienas, dalyvaujantis jame, galės automatiškai prisijungti su nuosavu prietaisu (kompiuteriu, telefonu ir t.t.) prie Debesies bendruomenės, kad ir kaip toli nuo jos būtų nutolęs. Šis projektas yra vienas svarbiausių iššūkių, keliamų Europos sąjungos paramos iki 2020 laikotarpiui.


Projekto pagrindinis tikslas:

Užtikrinti dinamišką ir interaktyvią, daugialypę informacinių tinklų aplinką, kuri suteiktų prieigą prie skirtingais formatais pateikiamų duomenų.


Projekto uždaviniai:

Sukurti „Key Activity 3“ tinklą, jungiantį visas projekte dalyvaujančias organizacijas;

Suformuoti keturias darbo grupes, kurios valdytų išteklius ir duotų nurodymus;

Sukurti priemones ir metodus, kuriais besinaudodami dalyviai galėtų dalintis patirtimi, tyrimų duomenimis, informaciniais paketais;

Sukurti tinklą, jungiantį visus mokymo proceso dalyvius;

Skleisti informaciją apie Debesies naudojimo ypatybes įvairiose darbo srityse;

Keistis gerąja patirtimi, sujungti nacionalines ir Europos iniciatyvas;Įkurti išsivystymo plėtros ir augimo forumą;


Numatomi projekto rezultatai:

Apibendrinti tyrimus ir paskelbti leidinį „State of art“;Patikrinti pedagoginius metodus;Parengti metodines priemones mokytojams ir pedagogų rengėjams;Įkurti keturias darbo grupes: vadovaujančiąją, informacinių technologijų mokymo; personalinio mokymo ir techninę;Sukurti tinklalapį „School on the Cloud“, kuris būtų pasiekiamas internetine prieiga ir užtikrintų galimybę visiems projekto dalyviams pasinaudoti sukaupta tyrimų medžiaga, informaciniais leidiniais, nuotolinio mokymosi paslauga ir t.t.;Įtraukti į tinklą visas projekte dalyvaujančias organizacijas ir praplėsti partnerių bendruomenę.


Projekto partneriai:

Į projekto įgyvendinimą įtraukti penkiasdešimt septyni partneriai iš Belgijos, Italijos, Turkijos, Rumunijos, Kipro, Čekijos, Slovėnijos, Austrijos, Graikijos, Vokietijos, Prancūzijos, Airijos, Ispanijos, Bulgarijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos. Projekto dalyvės – mokymo įstaigos (pagrindinės ir vidurinės mokyklos, gimnazijos, universitetai, kolegijos, suaugusiųjų ir profesinės mokyklos), nevyriausybinės organizacijos, nacionalinės valdžios institucijos, mokslinių tyrimų centrai, asociacijos ir suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų.


Projekto vykdymo laikotarpis:

Projektas truks nuo 2014.01.01 iki 2016.12.31


Projekto internetinis puslapis

17 peržiūrų0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

CASINO

bottom of page