top of page
Team Meeting

SOCIALINIŲ INOVACIJŲ CENTRAS

APIE MUS

Psychologist Session

VšĮ Socialinių inovacijų centro teikiamos paslaugos

1. ​Psichologo konsultacijos

2. Socialinio darbuotojo pagalba

3. Šeimos paramos grupė

4. Pagalba patiriantiems smurtą

5. Konsultacijos poroms

6. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos

Visos paslaugos yra teikiamos nemokamai!

VšĮ Socialinių inovacijų centro

Uždaviniai

  • Specialistų, savanorių ir visuomenės švietimas bei mokymas aktualiausių socialinių problemų sprendimo klausimais;

  • Socialiai pažeidžiamų grupių įtraukimas priimant sprendimus bei jų konkurencingumo didinimas;

  • Socialinių inovacijų kūrimas, vystymas, diegimas ir vertinimas regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu

  • Dirbti ir glaudžiai bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis organizacijomis bei formaliomis ar neformaliomis grupėmis, siekiant kelti socialinės gerovės lygį ir vystyti atskirų individų ir/ar žmonių grupių gyvenimo kokybę Lietuvoje ir Europos Sąjungoje.

  • Mokslinės bei praktinės veiklos vykdymas socialinių inovacijų srityje.

Inovacijos

Vienas iš organizacijos tikslų – kurti, vystyti bei diegti socialines naujoves, padedančias efektyviai spręsti socialines problemas, operatyviai ir optimaliai reaguoti į socialinius iššūkius, inicijuoti pozityvius socialinius pokyčius. 
KOMPETETINGA CENTRO SPECIALISTŲ KOMANDA:

Kuria novatoriškas neformalaus mokymo programas.

Rengia novatoriškas socialinių problemų sprendimo metodikas, technikas,
instrumentus,
technologijas.

Diegia novatoriškas socialinių problemų sprendimo idėjas projektinės veiklos metu.

Kuria novatoriškas neformalaus mokymo programas.
Kuria ir plėtoja novatoriškas socialines paslaugas.

Moko specialistus dirbti taikant naujoves

VšĮ socialinių inovacijų centro komanda

DIREKTORĖ

Rita Brijūnaitė

ADMINISTRATORĖ

Erika Vyšniauskienė

RINKODAROS VADYBININKĖ

Aistė Dailidonytė

PSICHOLOGĖ

Jolita Glebauskienė

SOCIALINĖ 
DARBUOTOJA

Aušra Navickienė

SOCIALINĖ DARBUOTOJA

Rūta Malatokienė

SOCIALINĖ DARBUOTOJA

Inga Mereščenkovienė

PSICHOLOGĖ,
PROJEKTŲ VADOVĖ

Aurelija Jankienė

a.jankiene@socin.lt
+37060076148

ADMINISTRATORĖ

Iveta Butnevičiūtė

PROJEKTŲ KOORDINATORĖ

Kristina Malkevičienė

PSICHOLOGĖ

Darja Šerstniova

SOCIALINĖ DARBUOTOJA

Agnė Višniauskaitė

SOCIALINĖ DARBUOTOJA

Laura Žarskienė

UŽIMTUMO SPECIALISTĖ

Agnė Karosaitė

a.karosaite@socin.lt
+37060212092 

INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ

Ilona Šimalienė

bottom of page