top of page
Reading the Paper

CHECKMATE

Projekto pavadinimas: CheckMate - Europiečių įgalinimas tapti žiniasklaidos priemonių naudojimą išmanančiais
piliečiais

Projekto numeris: 2023-1-AT01-KA220-ADU-000155104

 

 

Projekto tikslai:


1) Kovoti su dezinformacija krizės metu, suteikiant tarptautinės teisės žinių Europos piliečiams.


2) Didinti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą, mokant piliečius naujoviškų strategijų ir metodų, kaip vertinti žiniasklaidos pranešimus.


3) Didinti suinteresuotųjų šalių informuotumą ir skatinti socialinį dialogą, kuriuo siekiama kurti naujus dezinformacijos sprendimo būdus ir siūlyti atitinkamas politines rekomendacijas.


4) Skatinti suinteresuotuosius subjektus ir piliečius naudotis (pažangiomis) naujomis technologijomis sprendžiant šią problemą.

Projekto rezultatai:


1) Gerosios praktikos ataskaita apie dezinformacijos problemą ir žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo didinimą.

2) CheckMate; tinklo sukūrimas ir informacinių sesijų/seminarų, skatinančių socialinį dialogą tarp pramonės šakų ir novatoriškus dezinformacijos sprendimo būdus, vykdymas.


3) Nuotolinio kurso (atvirojo šaltinio), skirto suaugusiųjų kritinio medijų raštingumo įgūdžiams stiprinti, parengimas.


4) Technologinių priemonių (metaverslo platformos ir interneto naršymo plėtinio) kūrimas siekiant skatinti technologijų naudojimą kovojant su dezinformacija.

Partneriai:

Bürger/innen Forum Europa – Projekto koordinatorius (Austrija)
Syncnify – Prancūzija
Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci – Italija
Athens Lifelong Learning Institute - Graikija
Neapolis University Pafos – Kipras
VšĮ Socialinių inovacijų centras, - Lietuva

ec-logo.jpg
logo45.png

Naujienos

Šį rudenį prasidėjęs CheckMate projektas, finansuojamas Erasmus+, įgalins Europos piliečius kovoti su dezinformacija, plintančia tarsi virusas per žiniasklaidos priemones.


Projekto metu sukurtos inovatyvios priemonės skatins europiečius būti budriais, suteiks jiems tarptautinės teisės žinių, ugdys jų kritinį mąstymą ir medijų raštingumo įgūdžius.
Džiaugiamės galėdami prisidėti prie šio įdomaus projekto kartu su partneriais iš Austrijos, Graikijos, Kipro, Prancūzijos bei Italijos!
Projekto partneriai jau susitiko Vienoje, kad kuo greičiau pradėtų darbus ir ateityje kuo mažiau melagingų faktų ir naujienų paveiktų jus!

Projekto naujienas sekite mūsų tinklalapyje!

fotoggbhd.jpg
bottom of page