top of page
Online Meeting

DIGIPLAN

Projekto pavadinimas: DIGIPLAN

Projekto numeris: 2021-1-LT01-KA220-VET-000032923

 

 

 

DIGIPLAN yra 2 metų trukmės Erasmus+ bendradarbiavimo partnerysčių profesinio mokymo srities projektas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama motyvacijai ir laiko
valdymui nuotolinio mokymosi procese.


Projekto tikslas: suteikti studentams efektyvių mokymosi išteklių, kad padidėtų jų vidinė motyvacija ir pagerėtų laiko valdymo įgūdžiai. Pedagogai taip pat galės įgyti žinių ir patirties šioje srityje, o tai leis jiems efektyviau dirbti su mokiniais didinant motyvaciją ir gerinant
laiko valdymo įgūdžius, naudojantis sukurta Kvalifikacijos tobulinimo programą, Vadovu bei internetiniu mokymosi portalu.

 


Per dvejus projekto įgyvendinimo metus DIGIPLAN tarptautinė partnerystė siekia sukurti ir
pasiekti šiuos projekto rezultatus:


1 rezultatas: Savikontrolės priemonių rinkinys – siekiama sukurti specialią kompetencijų
sistemą ir savikontrolės priemonių rinkinį, siekiant ugdyti motyvaciją ir laiko valdymą. Priemonės bus skirtos pedagogams ir švietėjams, kad jie galėtų naudotis pamokose su profesinio mokymo mokiniais.


2 rezultatas: Kvalifikacijos tobulinimo programa ir vadovas pedagogams – siekiama kurti ir sukaupti žinias apie sėkmingą savikontrolės priemonių rinkinio panaudojimą mokymo procese, taip pat parengti ir išbandyti kvalifikacijos tobulinimo programą bei užtikrinti praktinių įgūdžių įgijimą.


3 rezultatas: Internetinis mokymosi portalas – siekiama sukurti internetinį mokymosi portalą (nuotolinį kursą), kuriame bus integruoti sukurti ištekliai bei suteikta atvira prieiga visiems, kurie domisi motyvacijos ir laiko valdymu nuotolinio mokymosi procese.

Projekto koordinatorius:
VšĮ “Socialinių inovacijų centras


Partneriai:
Acumen Training Z.o.o. – Lenkija
SMARTUP N.B. SYSTEMATIC MANAGEMENT S.L. – Ispanija
Pandokrator – Vengrija
Future in Perspective LTD (FIP) – Airija
SocialDNA – Nyderlandai

ec-logo.jpg
273047101_121714000381632_4755953592150560036_n.jpg

Naujienos

293446442_162965342923164_1893686946402185268_n.jpg

Pristatome pirmąjį projekto DIGIPLAN "Motyvacija ir laiko valdymas nuotolinio mokymosi procese" projekto kodas: 2021-1-LT01-KA220-VET-000032923, naujienlaiškį.

Kviečiame paskaityti https://digiplanproject.com/news/

#ErasmusPlus #distancelearning #motivation #management #europe

bottom of page