Video Game Developers

CASINO

Projekto pavadinimas: Internetinių žaidimų įtraukimas į inovatyvų iššūkiais grįstą profesinį mokymą

Sutrumpinimas: CASINO

Projekto kodas: 2020-1-FR01-KA226-VET-094957

CASINO Logo_CASINO.png
ec-logo.jpg
0001.jpg

CASINO siūlo sukurti naujoviškų iššūkiais grįstų mokymosi žaidimų, pateiktų naudoti specialiai išmaniuosiuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose, NEET tikslinių grupių pasirinktuose įrenginiuose, rinkinį. Šis CASINO žaidimų rinkinys bus kuriamas remiantis Digital Breakout žaidimų principu. Šis naujoviškas mokymosi žaidimų rinkinys bus su visomis sėkmingų mobiliųjų žaidimų savybėmis, šis bus skirtas plėtoti pagrindinius įgudžius pvz: raštingumas, skaičiavimas, kritinis mąstymas, problem sprendimas ir t.t. Sėkmingai įveikus kiekvieną lygį/iššūkį, besimokantis/žaidėjas gaus laimėjimo taškus, kurie bus lyginimas su pripažintais mokymosi rezultatatais pagrindinių kompetencijų sistemose. Tokiu būdu įgūdžių portfelis bus automatiškai priskirtas kiekvienam žaidėjui baigusiam vieną ar daugiau sukurtų užsakytų išteklių. Tai leis net labiausiai nemotyvuotam mokiniui žengti pirmuosius pažintinės kelionės žingsnius į tęstinį profesinį mokymą. 

 

Pagrindinis CASINO projekto tikslas yra sukurti ir parengti mobiliųjų žaidimų rinkinį, kuris: 

  • Įtrauks nenoriai besimokančiuosius 

  • Betarpiškai ir apčiuopiamai pakelti jų savivertę ir savimonę 

  • Sukurti besimokančiųjų pasitikėjimą savimi 

  • Motyvuoti juos pradėti nuolatinio profesinio mokymo kelią 

Norint pasiekti šį tikslą partneriai parengs šiuos intelektualinius produktus:  

  • IO1. „Digital Breakouts“ rinkinys, skirtas palaipsniui kurti ir akredituoti pasirinktas pagrindines kompetencijas 

  • IO2 - Profesinio mokymo instruktorių, konsultantų ir orientavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimas 

  • IO3 – Internetinis žaidimas CASINO - MOOC

Projekto koordinatoriai:

Association deGestion des FondsEuropeens (France)

Projekto partneriai:

Future inperspective limited (Ireland),Hauptstadtallee239 V V UG (Skills ElevationFHB) (Germany), Callidus ustanovaza obrazovanjeodraslih (Crotia), Instituto para elfomento deldesarrollo y laformacion sl (Spain), Centre for advancement of research and development in educational technology ltd-cardet (Cyprus), Rightchallenge–Associacao (Portugal), VšĮ Socialinių inovacijų centras (Lithuania)

Projekto naujienos

„CASINO_newsletter2_EN“ kopija (2).png