top of page
Virtual Reality Game

VIRTUAL REALITY

Projekto pavadinimas: Inovacijų diegimas į nekilnojamojo turto sektorių: Virtualios realybės ir ES standartų integravimas

Projekto numeris: 2021-1-BG01-KA220-VET-000034659

 

 

Aprašymas:

Pagrindinė projekto idėja – pagerinti profesinio mokymo kokybę ir prieinamumą nekilnojamojo turto sektoriuje (NT), derinant ES standartus ir integruojant virtualios realybės (VR) technologijas į praktinius mokymus.

Projekto tikslai:

1. Susieti NT verslą ir profesinį mokymą sukuriant skaitmeninių kompetencijų centrą tęstiniam mokymui;

2. ES standartų derinimas NT profesinio mokymo srityje, teikiant integruotus atviruosius išteklius;

3. VR įdiegimas į mokymosi patirtį, kuriant skaitmenines mokymo ir praktikos priemones.

Kompetencijų centro kūrimas, edukacinių žinių ir verslo patirties sujungimas, didins dėstytojų – naujosios kartos ir jau seniai dirbančiųjų – kompetencijas.

 

Projekte ypač daug dėmesio bus skiriama naujovėms pedagogikoje; lanksčios mokymo programos, tarpdalykinis požiūris į suinteresuotąsias šalis, naujoviška mokymo praktika, įskaitant skaitmeninių priemonių panaudojimo ir įtraukimo į mokymo aplinką būdus ir nuotolinio mokymosi praktikos skatinimą. Bus pateikti sektoriaus mokymo programų atnaujinimo įrankiai. Įgyvendinant projektą sukurti švietimo ištekliai bus skaitmeniniai, atviri, prieinami ir standartizuoti platesnei potencialių profesinio mokymo besimokančiųjų auditorijai

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus siekiama sukurti:

1. Inovatyvią profesinio mokymo programą, pritaikytą NT sektoriui ir atitinkančia ES standartus.

2.  Integravimo metodika ir užduotis kuriant e-mokymosi žiniatinklio platformą su VR praktiniu moduliu.

 3. “VR Builder” branduolio programinės įrangos kūrimas.

 4. E-mokymosi profesinio mokymo platforma NT dėstytojams ir besimokantiesiems.

 5. Bandomoji duomenų bazė.

Projekto pradžios data: 2021-11-01

Projekto pabaigos data: 2024-11-01

Projekto koordinatorius:

Asociacija "FIABCI - Bulgarija"


Partneriai:

VšĮ Socialinių inovacijų centras

Bulgarian Industrial Association - Union of the Bulgarian Business (BIA)

P and C Company Ltd (Bulgarija)

Instituto de Tecnologias Avançadas para a Formação Lda (ITA-ISTEC) – Portugalija

Institute of Vocational Training AKMI – Graikija

AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EMPOLESE VALDELSA (ASEV) – Italija

Asocijuoti partneriai:

University of National and World Economy – Bulgarija

ec-logo.jpg
bottom of page