top of page
Creative Working

UŽIMTUMO SKATINIMO IR MOTYVAVIMO PASLAUGŲ NEDIRBANTIEMS IR SOCIALINĘ PARAMĄ GAUNANTIEMS ASMENIMS MODELIS

Projekto pavadinimas: Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą
gaunantiems asmenims modelis

Projekto numeris: 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001

 

 

 

Projekto tikslas: padidinti bedarbių užimtumą, inestuojant į tas paslaugas ir aktyvias darbo rinkos politikos priemones, kuriomis siekiama suteikti ar tobulinti bedarbių profesinę kvalifikaciją ir kompetencijas, ugdyti praktinius darbo įgūdžius, skatinti teritorinį judumą, taip pat spręsti jų socialines problemas bei didinti bedarbių motyvaciją įsidarbinti ar mokytis.

Paslaugos teikiamos: ilgalaikiams bedarbiams.
Projektas vyksta: nuo 2020-01 iki 2022-06-30


Projekto veiklos: projekto dalyvių motyvavimas, psichologinis konsultavimas, projekto dalyvių poreikių vertinimas, praktinių darbo įgūdžių individualios konsultacijos, tarpininkavimas ir kita pagalba įsidarbinant bei įsidarbinus.

0001.jpg
bottom of page