Woman in Wheelchair Drinking Coffee

Neįgalių asmenų socialinė įtrauktis ir įdarbinimas

Projekto pavadinimas: Neįgalių asmenų socialinė įtrauktis ir įdarbinimas Erasmus+KA204

Projekto kodas: 2020-1-NL01-KA204-064575

173841329_772457253399419_40037514360358
80018761_2699180173437440_73098604431561

Projekto tikslas:

sukurti galimybę, negaliąturintiems asmenims išreikšti savo talentus irgebėjimus, paverčiantjuos papildomu finansiniušaltiniu;

prisidėti prie verslumo ugdymo;

padėtineįgaliesiems tapti finansiškai nepriklausomiems;

palengvinti sugrįžimą į mokslus;

suteiktikonkrečias galimybes mokytis ir plėtoti naujusįgūdžius;

plėsti neįgaliųjų komunikacijos galimybes.

 

Projekto metu, bus siekiama sukurti virtualią platformą, kurioje neįgalieji turės galimybę pristatyti savo talentus, gebėjimus ir savo sukurtus produktus, platformos lankytojams,norintiems įsigyti siūlomus produktus ar kitokiu būdu paremti talentingus neįgaliuosius. Taip patbus kuriama išsami metodologija, vertinanti individualius poreikius, organizuojant mokymo programas, kiekvienam platformos vartotojui. Suprojekto dalyviais dirbs mentorių komanda, kurisuteiks informacijos ir supažindins suplatformos naudojimo galimybėmis.

Partneriai: 

Drawing to Health (Nyderlandai) - koordinatoriai. 

VšĮ Socialiniųinovacijų centras (Lietuva), Private VocationalCollege ofManagementAdam Smith LLC (Bulgarija), Natsionalenucheben tsentar (Bulgarija), NewService srl (Italija), DDL–DELFT DIGITALLEARNING,UNIPESSOALLDA (Portugalija), RAZVOJNA, AGENCIJASAVINJSKO-SALESKEREGIJE, D. O. O.(Slovėnija),CopenhagenBusiness Academy(Danija)

Projekto naujienos

211749096_4290168424375313_7040778488579173638_n.png

Spauda yra žinoma kaip „ketvirtoji jėga“, šis apibrėžimas nuo šiol pritaikytas visoms komunikacijos formoms ... taip pat ir gestų kalbai ;)

Sužinokite kaip https://skilltalent.eu

#hearmystory #thisismystory #hearme #itsme #erasmusplusnl @ErasmusplusNL

200528684_186043163447864_19926706502388

Nusitaikyti lengviau, kai svorio centras yra žemai

#body #mymind #iamthemaster #icommand #invictus #erasmusplusnl @ErasmusplusNL #manomintys #nenugalimas

Kas pasakė, kad žmogus, neturintis rankų, negali tapyti? Tam tiesiog reikia tinkamo įkvėpimo...

#ifit #iampartofthis #seeme #lookatme #team #erasmusplusnl

@ErasmusplusNL

Šiandien vyko pirmasis projekto “Žmonių su negalia įdarbinimas ir socialinis įtraukimas” susitikimas. Projekto kodas: 2020-1-NL01-KA204-064575.

Pirmame susitikime susipažinome su projektu bei visais projekto dalyviais.

Nekantriai laukiame kitų susitikimų bei pradėti darbus!

124270624_3558446254177490_3521607106646
194798945_532248561468501_23547878056144