BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI 

Kuriame-Lietuvos-ateitį-logotipas.jpg

TEIKIAMOS PASLAUGOS

  • Psichologo konsultacija

  • Pozityvios tėvystės individualios konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai Šeimos paramos grupė

  • Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas

  • Individualios konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams

  • Mediacijos paslauga

  • Bendravimo įgūdžių mokymai poroms

  • Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos

Vaikų nuo 3-jų iki 7-erių metų priežiūra, kol tėvai (globėjai)dalyvauja veiklose

Programa: 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinė įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

 

Projekto pavadinimas: „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0008)

Projekto trukmė: 58 mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo

 

Projekto tikslas – teikti kompleksines paslaugas šeimoms, kartu vykdant prevencinę veiklą ir siekiant įgalinti šeimą (asmenį) įveikti iškilusias problemas.

 

Projekto įgyvendinimo vieta: Projekto partneriai Bendruomeninius šeimos namus įkūrė centrinėje ir pietinėje miesto dalyse. Informaciją apie paslaugas teikia ir Šiaulių m. savivaldybė.

 

Bendruomeniniai šeimos namai centrinėje miesto dalyje įsikūrę adresu Ežero g. 8-122, Šiauliai.

Laukiame jūsų!

 

Kreiptis galite:

projekto koordinatorė:Rūta Poškaitė

el. paštas: r.poskaite@socin.lt

tel. nr. +370 60876748

Daugiau informacijos apie paslaugas:

Telefonu +370 60876748

Norime pasidžiaugti, jog2021 m. sėkmingai užbaigėme projektą „Kompleksinės paslaugos šeima

Norime pasidžiaugti, jog 2021 m. sėkmingai užbaigėme projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0008).

Keli faktai apie projektą:

👉Projekto trukmė: 58 mėn.

👉Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

👉Per šį laikotarpį mūsų specialistai (soc. pedagogai, psichologai) bendravo ir suteikė kvalifikuotą pagalbą 989 asmenims.

Smagu pasidžiaugti, jog VšĮ Socialinių inovacijų centras, ne tik suteikė pagalbą šeimoms, bet sugebėjo suburti bendruomenę, kuri išmoko katu dalintis savo patirtimi ir įgijo naudingų įgūdžių.

Neabejojant šių paslaugų reikalingumu, projektas tęsiamas ir 2022 metais.

VšĮ Socialinių inovacijų centras ir toliau teikia kokybiškas, kompleksines paslaugas šeimoms, kartu vykdant prevencinę veiklą ir siekiant įgalinti šeimą (asmenį) įveikti iškilusias problemas.