BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI 

TEIKIAMOS PASLAUGOS

Psichologo konsultacija Pozityvios tėvystės individualios konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai Šeimos paramos grupė Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas Individualios konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams Mediacijos paslauga Bendravimo įgūdžių mokymai poroms Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos

Vaikų nuo 3-jų iki 7-erių metų priežiūra, kol tėvai (globėjai)dalyvauja veiklose

Programa: 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinė įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

 

Projekto pavadinimas: „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0008)

Projekto trukmė: 48 mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo

 

Projekto tikslas – teikti kompleksines paslaugas šeimoms, kartu vykdant prevencinę veiklą ir siekiant įgalinti šeimą (asmenį) įveikti iškilusias problemas.

 

Projekto įgyvendinimo vieta: Projekto partneriai Bendruomeninius šeimos namus įkūrė centrinėje ir pietinėje miesto dalyse. Informaciją apie paslaugas teikia ir Šiaulių m. savivaldybė.

 

Bendruomeniniai šeimos namai centrinėje miesto dalyje įsikūrę adresu Ežero g. 8-122, Šiauliai.

Laukiame jūsų! Kreiptis galite->>> nurodytais telefonais, el. paštu ar registruotis čia

 

Projekto koordinatorė:

Indrė Aleknienė

el. paštas: i.alekniene@socin.lt

tel. nr. +370 60271640

Daugiau informacijos apie paslaugas:

Telefonu +370 60271640