2244093896_769f3d9c5b_o.jpg

SUAUGUSIŲJŲ MOKSLO KAVINĖ

Žinių ir įgūdžių, įgytų formaliojo švietimo įstaigose vaikystėje, po tam tikro laikotarpio nebelieka, jos neatitinka gyvenimo ir darbo sąlygų bei amžiaus standartų ir atsižvelgia į Europos gyventojų senėjimą. Projektu siekiama skatinti žmones aktyviau dalyvauti užsiimant mokslu. ir technologijos klausimai, kurie gali turėti įtakos kasdieniam gyvenimui, taip pat siekiama įvesti įkandimo dydžio mokymosi naudojimą kaip formaliojo švietimo priedą, naują neformaliojo švietimo formą, kuri yra visiškai mobili, lanksti ir lengvai pritaikoma labai įvairioms besimokantiems, įskaitant tuos, kurie nori patys. Projekto partnerių organizacijos planuoja mokymo ir mokymosi platformą „ScieneCafe“ suaugusiems.