top of page
Variety of Bags

Perrašyti istoriją

Variety of Bags

Perrašyti istoriją

Projekto pavadinimas: Perrašyti istoriją

Projekto kodas: 2020-1-SI01-KA204-075954

2 (1).png
80018761_2699180173437440_73098604431561
0001.jpg

Projekte „Perrašyti istoriją“ įkūrėme partnerių, kurie dirba įvairiose srityse ir vykdo įvairią veiklą pažeidžiamoms tikslinėms grupėms, konsorciumą. Mūsų tikslinė grupė yra moterys, atliekančios laisvės atėmimo bausmes. Dalyvaudami projekte norime susieti įvairias veiklos sritis specialistų, dirbančių su tiksline grupe, naudai ir sąmoningumui darnaus vystymosi, aplinkosaugos ir galimybės pakartotinai naudoti medžiagą srityse. Tokiu būdu padidinsime pedagogų, dirbančių su tiksline grupe, kompetenciją bei supažindinsime juos su naujoviškais darbo metodais, kurie kaliniams leis:

• Įgyti naujų kompetencijų

• Didesnis užimtumas

• Teigiamas savęs vaizdas

• Gyvenimo kalėjime kokybės gerinimas

Suvokiame naujų darbo su tiksline grupe metodų ir formų poreikį, nepakankamą informuotumą apie aplinkosaugos problemas. Pedagogai, rengiantys laisvės atėmimo bausmes atliekančius asmenis, nėra pakankamai apmokyti tvaraus vystymosi srityje. Jie yra iš skirtingų sluoksnių, kur dirba mokytojais arba dirba kaip išoriniai švietimo įstaigų bendradarbiai. Tačiau šios kompetencijos yra labai svarbios mažinant diskriminacinį aspektą ir socialinę įtrauktį dėl laisvės atėmimo bausmę atliekančių moterų profesinio mokymo ir švietimo galimybių ir visų pirma dėl jų reintegracijos į namų aplinką.

Projekto naujienos

foto 1_1.png

Dalinamės trumpu straipsniu apie pirmąjį gyvą projekto "Perrašyti istoriją" projekto numeris: 2020-1-SI01-KA204-075954 partnerių susitikimą!

Skaityti straipsnį

Su džiaugsmu skelbiame, jog projekto "Perrašyti istoriją" internetinė svetainė jau veikia

Pirmasis susitikimas

163521505_3910496088972503_3095250224841

Kovo 18-19 dienomis vyko pirmasis projekto “Perrašyti istoriją" susitikimas.

Projekto kodas: 2020-1-SIO1-KA204-075954.

Projektas prasidėjo darbingai! Jau pirmojo susitikimo metu pasidalinome darbais bei išsirinkome logotipą!

Taip pat, susipažinome su projektu bei visais projekto dalyviais.

Nekantriai laukiame kitų susitikimų bei pradėti darbus!

bottom of page