top of page
  • Writer's pictureVšĮ Socialinių inovacijų centras

2009. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE

Projekto pavadinimas:

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje

Projekto tikslas:

Projekto tikslas – pagelbėti sunkią ir vidutinę psichikos negalią kenčiantiems žmonėms gerinti jų funkcines galimybes, padėti jiems sėkmingai prisitaikyti ir jausti pasitenkinimą gyvenamojoje, darbo ir socialinėje aplinkose su kuo mažesne specialistų priežiūra.

Projekto uždaviniai:

Ugdyti, palaikyti ar atkurti socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius. Teikti užimtumo paslaugas amatų būreliuose. Organizuoti meninių bei kitų gebėjimų lavinimą. Sudaryti galimybę bendrauti ir prasmingai leisti laiką.

Projekto tikslinė grupė – 26 neįgalieji – sunkių ir vidutinių psichikos sutrikimų turintys suaugę (nuo 18 m.) asmenys (sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 0–40 procentų darbingumo lygis), gyvenantys Šiaulių rajone.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėnesių.

Pagrindinės projekto veiklos:

Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ar atkūrimas (asmeninių poreikių nustatymas, stebėsena ir vertinimas; asmenybės saviugda; asmenybės socializacijos plėtotė;savęs pateikimas ir atstovavimas tarpasmeniniuose santykiuose; pajamų planavimas: asmeninio ir šeimos biudžeto planavimo ir taupymo metodai bei galimybės; asmenybės socialinės adaptacijos galimybių formavimas-įgalinimas, informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas;). Užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose (užimtumo grupė).

Projekto veiklos pagelbės sunkią ir vidutinę psichikos negalią kenčiantiems žmonėms pagerinti jų funkcines galimybes, padės jiems sėkmingiau prisitaikyti ir jausti pasitenkinimą gyvenamojoje, darbo ir socialinėje aplinkose.

Per asmenybės saviugdą dalyviai įgis daugiau emocinio stabilumo, savigarbos, pakantumo ir tolerancijos, bus atskleistos unikalios asmenybės savybės, užmegzti prasmingi santykiai, pelnytos aplinkinių simpatijos ir parama, atpažintas poreikis keistis patiems ir keisti savo pasaulį bei skatinti socialinį sąmoningumą.

Asmenybės socializacijos plėtotės metu atsiskleis dalyvių asmeninis vertingumas ir išskirtinumas, bus įtvirtinti socialiai priimtino elgesio gebėjimai, išlavės problemų sprendimo įgūdžiai, formuosis atsparumas negatyviam patyrimui ir pan.

Savęs pateikimo ir atstovavimo tarpasmeniniuose santykiuose užsiėmimuose dalyviai išmoks naujų efektyvaus bendravimo būdų, išaugs gebėjimas pasirinkti tinkamiausią elgesį, atsiras daugiau savikontrolės, įsipareigojimo santykiams, išaugs empatija.

Pajamų planavimo užsiėmimuose dalyviai išmoks naujų asmeninio ir šeimos biudžeto planavimo ir taupymo metodų ir sužinos naujų galimybių. Per įgalinimą, informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ir atstovavimą formuosis asmenybės socialinės adaptacijos galimybės.

Užimtumo grupėje išlavės galybė dalyvių įgūdžių: tikslumas, kruopštumas, atidumas, dėmesio kaupimas, instrukcijų laikymasis, reagavimas į vertinimus, dalijimosi, bendradarbiavimo, gebėjimo spręsti iškilusias problemas, darbo komandoje, aktyvumo lygis, atsakomybė ir kt.

Projektą finansuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracija.

26 views0 comments

Comments


bottom of page