top of page

Comunity family house

LT Bendrai finansuoja Europos Sðjunga_POS.jpg
site_logo_share.png

Šiaulių miesto bendruomeniniuose šeimos namuose centro rajone pradėjo vykti pozityvios tėvystės mokymai.

Būtent dėl šios priežasties nusprendėme jus plačiau supažindinti su šia mūsų teikiama paslauga.

Kas yra pozityvi tėvystė ?

Tai yra požiūris į tėvystę, orientuotas į vaiko gerovę bei paremtas pagarba ir atsakomybe. Pozityvi tėvystė skatina auginti vaikus be bausmių, gąsdinimo, menkinimo ar kitų neigiamą poveikį turinčių veiksmų. Pozityvi tėvystė moko atrasti lanksčias ribas, taisykles ir susitarimus šeimoje, ugdant vaiko geriausias savybes, pasitikėjimą savimi ir savarankiškumą. Taip pat didelis dėmesys skiriamas vaikų emocijoms, jų atpažinimui bei konfliktinių situacijų sprendimui.

Kam skirti pozityvios tėvystės užsiėmimai?

Pozityvios tėvystės užsiėmimai skirti visiems tėvams, norintiems pagerinti tėvystės įgūdžius ir praplėsti žinias apie pozityvų auklėjimą.

Kaip atrodo pozityvios tėvystės mokymai?

Pozityvios tėvystės mokymai vyksta grupėje, o esant poreikiui – konsultuojama individualiai. Grupėje specialistai pateikia ne tik svarbiausią ir pagal grupės poreikius paruoštą pozityvios tėvystės medžiagą, bet ir užtikrina saugią ir konfidencialią vietą pasidalinti patirtimi, rūpesčiais ar užduoti klausimus. Grupinius užsiėmimus apima teorinė medžiaga, praktinės užduotys, vaizdo medžiaga bei diskusijos.

Kas veda mokymus?

Šiuo metu mokymus veda socialiniai darbuotojai.

Kiek trunka mokymai?

Mokymai apima 10 susitikimų po 2 val. (1 susitikimas per savaitę).

Ar teikiama paslauga mokama?

Mokymai ir individualios konsultacijos yra NEMOKAMOS.

Ar galima gauti pozityvios tėvystės pažymėjimą?

Taip, po mokymų galime išrašyti pažymėjimą, patvirtinantį dalyvavimą mokymuose.

Dėl platesnės informacijos ar registracijos: r.malatokiene@socin.lt ; +37060876748.

*Pozityvios tėvystės mokymai yra projekto “Kompleksinės paslaugos (KOPA)” (Nr. 07-007-P-0001) dalis. Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis

Su džiaugsmu pranešame, jog VšĮ Socialinių inovacijų centras prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ ir kartu su projekto vykdytoju - Europos socialinio fondo agentūra - bei kitomis socialinių paslaugų įstaigomis Lietuvoje teiks kompleksines paslaugas šeimai.

Kompleksinės paslaugos šeimai apima:

 • individualias ir (ar) grupines konsultacijas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

 • savitarpio pagalbos grupių organizavimą ir vedimą asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

 • socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimą ir vedimą;

 • tėvystės mokymus;

 • šeimos mediacijas;

 • šeimos konsultavimą asmens (šeimos) namuose – konsultacijas asmens (šeimos) namuose, gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui;

 • pavėžėjimo paslaugas asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas;

 • vaikų priežiūros paslaugas, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos.
   

Šios paslaugos yra skirtos padėti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms išvengti galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, ugdant ir stiprinant asmenų gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas ir palaikyti socialinius ryšius su visuomene.

Planuojama, kad iki 2029 metų kompleksinės paslaugos bus suteiktos 80 126 asmenims, iš jų 2412 asmenų planuojama, kad paslaugas gaus Šiaulių miesto savivaldybėje.

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa

Projekto finansavimo suma: 60 018 043, 84 Eur. VšĮ Socialinių inovacijų centrui iš projekto skirta iki 882843,46 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą https://www.esf.lt/veiklos.../kompleksines-paslaugos/1139

Norime informuoti ir tuo pačiu pasidžiaugti, kad sėkmingai užbaigėme projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0008.

Projektas buvo įgyvendinamas nuo 2017-03 mėn. iki 2023-03 mėn.

Per šiuos metus daug nuveikėme, o mūsų specialistų komanda kompleksines psichosocialines paslaugas, kartu vykdant prevencinę veiklą, suteikė 1239 asmenims. Daug dėmesio skyrėme darbui su žmogumi, orientuodamiesi į kiekvieno atvejį, poreikius ir išsikeltus tikslus. Suteikėme galimybę spręsti iškilusius iššūkius kompleksiškai – dalyvaujant įvairiuose užsiėmimuose bei konsultacijose, bendraujant su skirtingais specialistais. Per projekto vykdymo laikotarpį suorganizuota:

 • 52 pozityvios tėvystės ir bendravimo įgūdžių poroms mokymai;

 • 20 sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo ir savęs pažinimo mokymų;

 • 766 žmonių suteiktos individualios socialinių darbuotojų ir psichologų konsultacijos;

 • 317 smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams suteiktos individualios konsultacijos bei suorganizuotos 8 grupinių konsultacijų sesijos;

Statistiniai skaičiai gali būti vertinami įvairiai, tačiau per darbo patirtį įsitikinome, kad labai svarbu užmegzti atvirą ir nuoširdų santykį, mokėti ne tik klausytis, bet ir išgirsti, palaikyti bei motyvuoti.

Bendruomeninių šeimos namų veiklą tęsime ir toliau, tačiau šiek tiek atsinaujinę, sekite informaciją, nes naujienomis pasidalinsime jau netrukus!

Projektas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis.

Black Simple Modern Photo Real Estate Facebook Post (3).jpg

Complex services for family in Šiauliai city municipality 

No.08.4.1-ESFA-V-416-01-0008

Program: European Union funds investment strategy for 2014-2020, the Priority 8 “Enhancing social inclusion and foghting poverty” implementation measure No. 08.4.1 – ESFA – V – 416 “Complex services for family”.

 

Project title : “Complex services for family in Šiauliai city municipality” (No.08.4.1-ESFA-V-416-01-0008)

 

Project duration: 48 months.

 

The purpose of this project is to provide complex family services, together with preventive activities and to enable the family / person to overcome the problems.During the project, the project partners have established community-based family homes in the central and southern part of the city and provide comprehensive family services.

Information and advice is provided on up-to-date services at the Community House of Families and Šiauliai City Municipality. The community-based family home in the central part of the city is located at Ežero 8-122, Šiauliai, and is waiting for you. You can also contact by the indicated phone numbers, email or register yourself  here.

 

 

 

Project coordinator:

Email: i.alekniene@socin.lt

Phone number: +370 60271640

More information:

Telephone number: +370 60271640

Norime pasidžiaugti, jog2021 m. sėkmingai užbaigėme projektą „Kompleksinės paslaugos šeima

Norime pasidžiaugti, jog 2021 m. sėkmingai užbaigėme projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0008).

Keli faktai apie projektą:

👉Projekto trukmė: 58 mėn.

👉Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

👉Per šį laikotarpį mūsų specialistai (soc. pedagogai, psichologai) bendravo ir suteikė kvalifikuotą pagalbą 989 asmenims.

Smagu pasidžiaugti, jog VšĮ Socialinių inovacijų centras, ne tik suteikė pagalbą šeimoms, bet sugebėjo suburti bendruomenę, kuri išmoko katu dalintis savo patirtimi ir įgijo naudingų įgūdžių.

Neabejojant šių paslaugų reikalingumu, projektas tęsiamas ir 2022 metais.

VšĮ Socialinių inovacijų centras ir toliau teikia kokybiškas, kompleksines paslaugas šeimoms, kartu vykdant prevencinę veiklą ir siekiant įgalinti šeimą (asmenį) įveikti iškilusias problemas.

Gray Simple Hello September Facebook Post.jpg
bottom of page