top of page

Data ir laikas derinamas individualiai

|

ZOOM

MEDIACIJA KAIP KONFLIKTŲ VALDYMO METODAS

MEDIACIJA KAIP KONFLIKTŲ VALDYMO METODAS
MEDIACIJA KAIP KONFLIKTŲ VALDYMO METODAS

Time & Location

Data ir laikas derinamas individualiai

ZOOM

About the event

MEDIACIJA KAIP KONFLIKTŲ VALDYMO METODAS

Mediacija kaip konfliktų valdymo metodas. (kodas SD20160036)

Mokymų vieta: Ežero g. 8-1, Šiauliai arba nuotoliniu būdu 

Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei 

Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50 €

Mokymų trukmė 16 akad. val.: • Teorinis mokymas 6 akad. val.; • Praktinis mokymas 10 akad. val.

Aprašymas

Mediacija yra ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda šalims taikiai spręsti ginčą. Tokio taikaus ginčo sprendimo rezultatas – ginčo šalių susitarimas, kuris pasiektas atsižvelgiant į šalių poreikių suderinimą bei abipusį susitikimą dėl susitarimo sudarymo. Socialinis darbuotojas gebės dalyvauti šalių pokalbyje, kaip nepriklausomas, nešališkas ir neutralus tarpininkas. Specialistas užtikrins, kad šalių pokalbis vyktų, ir kad jis vyktų laikantis abipusės pagarbos ir lygiateisiškumo principų. Socialinio darbuotojo, kaip mediatoriaus dalyvavimo tikslas – palaikant šalių bendravimą, padėti pasiekti susitarimą pačiu ginčo šalių sprendimu. Visus sprendimus dėl iškilusių klausimų priima tik pačios ginčo šalys.

Teorinių užsiėmimų metu bus pristatyta mediacijos samprata, jos fazės ir principai, mokoma mediacijos veikimo modelių, rengimo standartų bei jos taikyto vietoj bausmių, supažindinama su įvairių konfliktų tipų reikšme meditacijai, mokoma bendravimo be prievartos, nežodinio bendravimo bei bendravimo technikos.

Praktinių užsiėmimų metu susipažindinama kaip užmegzti kontaktą, kalbėti prieš grupę, mokoma atkreipti dėmesį į kūno kalbą ir išraišką, atlikti įvairius vaidmenis. Bus diskutuojama apie destruktyvias ir konstruktyvias konfliktų sprendimo galimybes, bus stebimas konfliktas, kad suprasti, kaip jis vystosi ir vyksta, mokoma suprasti, kad yra įvairių sprendimo galimybių.

Registracija į mokymus

Share this event

bottom of page