top of page

Comunity family house

LT Bendrai finansuoja Europos Sðjunga_POS.jpg
site_logo_share.png

VšĮ Socialinių inovacijų centras nuo liepos mėnesio prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, kurio tikslas užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje.

 Kiekvienas asmuo kasdieniame gyvenime dažnai patiria įvairių iššūkių. Prieinama tinkama pagalba reikiamu metu, kol dar nėra iškilusios problemos arba kol jos dar nėra įsisenėjusios, taip pat esant krizinėms situacijoms, yra svarbi ir būtina, siekiant išvengti opių socialinių problemų kaip bedarbystė, skurdas, vaikų nepriežiūra, nevaldomų įtampų šeimos narių tarpusavio santykiuose. VšĮ Socialinių inovacijų centras kartu su projekto vykdytoju - Europos socialinio fondo agentūra - įgyvendina projektą Nr.07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, skirtą suteikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms būtinus įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas.

Projekto metu bus suteikiamos paslaugos, kurios apims individualias ir grupines konsultacijas asmenims patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime, bus vedami tėvystės mokymai, suteikiamos šeimos mediacijos paslaugos, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams. Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir asmenims būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį.

Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, gali kreiptis į VšĮ Socialinių inovacijų centrą (Ežero g. 8, Šiauliai), el. paštas: visiems@socin.lt, tel. nr.: +37060876748; +37061634383.

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa

Projekto finansavimo suma: 60 018 043, 84 Eur. VšĮ Socialinių inovacijų centrui iš projekto skirta iki 882843,46 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139

Norime informuoti ir tuo pačiu pasidžiaugti, kad sėkmingai užbaigėme projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0008.

Projektas buvo įgyvendinamas nuo 2017-03 mėn. iki 2023-03 mėn.

Per šiuos metus daug nuveikėme, o mūsų specialistų komanda kompleksines psichosocialines paslaugas, kartu vykdant prevencinę veiklą, suteikė 1239 asmenims. Daug dėmesio skyrėme darbui su žmogumi, orientuodamiesi į kiekvieno atvejį, poreikius ir išsikeltus tikslus. Suteikėme galimybę spręsti iškilusius iššūkius kompleksiškai – dalyvaujant įvairiuose užsiėmimuose bei konsultacijose, bendraujant su skirtingais specialistais. Per projekto vykdymo laikotarpį suorganizuota:

  • 52 pozityvios tėvystės ir bendravimo įgūdžių poroms mokymai;

  • 20 sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo ir savęs pažinimo mokymų;

  • 766 žmonių suteiktos individualios socialinių darbuotojų ir psichologų konsultacijos;

  • 317 smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams suteiktos individualios konsultacijos bei suorganizuotos 8 grupinių konsultacijų sesijos;

Statistiniai skaičiai gali būti vertinami įvairiai, tačiau per darbo patirtį įsitikinome, kad labai svarbu užmegzti atvirą ir nuoširdų santykį, mokėti ne tik klausytis, bet ir išgirsti, palaikyti bei motyvuoti.

Bendruomeninių šeimos namų veiklą tęsime ir toliau, tačiau šiek tiek atsinaujinę, sekite informaciją, nes naujienomis pasidalinsime jau netrukus!

Projektas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis.

Black Simple Modern Photo Real Estate Facebook Post (3).jpg

Complex services for family in Šiauliai city municipality 

No.08.4.1-ESFA-V-416-01-0008

Program: European Union funds investment strategy for 2014-2020, the Priority 8 “Enhancing social inclusion and foghting poverty” implementation measure No. 08.4.1 – ESFA – V – 416 “Complex services for family”.

 

Project title : “Complex services for family in Šiauliai city municipality” (No.08.4.1-ESFA-V-416-01-0008)

 

Project duration: 48 months.

 

The purpose of this project is to provide complex family services, together with preventive activities and to enable the family / person to overcome the problems.During the project, the project partners have established community-based family homes in the central and southern part of the city and provide comprehensive family services.

Information and advice is provided on up-to-date services at the Community House of Families and Šiauliai City Municipality. The community-based family home in the central part of the city is located at Ežero 8-122, Šiauliai, and is waiting for you. You can also contact by the indicated phone numbers, email or register yourself  here.

 

 

 

Project coordinator:

Email: i.alekniene@socin.lt

Phone number: +370 60271640

More information:

Telephone number: +370 60271640

Norime pasidžiaugti, jog2021 m. sėkmingai užbaigėme projektą „Kompleksinės paslaugos šeima

Norime pasidžiaugti, jog 2021 m. sėkmingai užbaigėme projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0008).

Keli faktai apie projektą:

👉Projekto trukmė: 58 mėn.

👉Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

👉Per šį laikotarpį mūsų specialistai (soc. pedagogai, psichologai) bendravo ir suteikė kvalifikuotą pagalbą 989 asmenims.

Smagu pasidžiaugti, jog VšĮ Socialinių inovacijų centras, ne tik suteikė pagalbą šeimoms, bet sugebėjo suburti bendruomenę, kuri išmoko katu dalintis savo patirtimi ir įgijo naudingų įgūdžių.

Neabejojant šių paslaugų reikalingumu, projektas tęsiamas ir 2022 metais.

VšĮ Socialinių inovacijų centras ir toliau teikia kokybiškas, kompleksines paslaugas šeimoms, kartu vykdant prevencinę veiklą ir siekiant įgalinti šeimą (asmenį) įveikti iškilusias problemas.

coming soon (Facebook Post) (3).jpg
bottom of page