top of page
 • Writer's pictureVšĮ Socialinių inovacijų centras

PASIRINK, PASIEK IR IŠLAIKYK!

Atnaujinta: 2023-07-18


“Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką” projektas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Pasirink, pasiek ir išlaikyk! Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0060

Nerandi darbo? Trūksta motyvacijos dirbti? Nori įgyti ar pakeisti specialybę ir praktikos darbo vietoje? Laukiame visų susidomėjusių ir norinčių tapti projekto dalimi!


Projekto tikslas – teikiant socialinės integracijos paslaugas padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką.


Paslaugos teikiamos: Negalią turintiems asmenims;

Socialinę riziką patiriančioms šeimoms; Vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų.


Projekto veiklos: Motyvavimas; Nuoseklus socialinio elgesio mokymas; Darbinių įgūdžių ugdymas; Individualus psichologinis konsultavimas; Psichologinio atsparumo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas; Bendrųjų gebėjimų ugdymas; Informavimas apie profesijos pasirinkimą, laisvas darbo vietas, profesinį mokymą; Neformalus profesinis mokymas; Praktika realioje darbo vietoje; Pagalba surandant darbo vietą, įsidarbinant ir išlaikant darbą.

Dalyvavimas projekte NEMOKAMAS.

Projekto dalyviams kompensuojamos transporto išlaidos. Grupinėse veiklose numatytas maitinimas.Kontaktai: VšĮ Socialinių inovacijų centras

Mob.tel. +370 61634383

El.paštas: visiems@socin.lt

Ežero g. 8-1, Šiauliai 

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė parengė 2016–2022 m. finansavimo periodo Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinę ataskaitą žr. čia http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/Taisykliu_8_Priedas_Galutine_Siauliu-VVG.pdf

 

Norime pasidžiaugti, kad sėkmingai užbaigėme projektą „Pasirink, pasiek ir išlaikyk!“ Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0060.


Šio projekto tikslas - teikiant socialinės integracijos paslaugas padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką. Projekte vyko grupiniai užsiėmimai ir individualios konsultacijos, kurias vedė socialiniai darbuotojai, psichologai, užimtumo specialistai bei įdarbinimo tarpininkai.


Projekte buvo siekiama ne tik padėti įsidarbinti, sukurti gyvenimo aprašymą, tarpininkauti su darbdaviais, bet ir sustiprinti dalyvių motyvaciją, formuoti teigiamas nuostatas į darbinę veiklą, ugdyti socialinius ir darbo įgūdžius, skatinti pozityvų mąstymą, pagerinti psichologinę savijautą bei padėti įveikti įvairius sunkumus.


Projekto metu suteikta visapusiška pagalba, orientuota į kiekvieno dalyvio poreikius, įgūdžius bei patirtis.


Dalinamės projekto įgyvendinimo informacija:

 • Projekte sudalyvavo 146 dalyviai: 87 moterys (59,6 proc.) ir 59 vyrai (40,4 proc.);

 • Vidutinis dalyvių amžius 46 m. (nuo 18 iki 62 m.);

 • Dalyvių pasiskirstymas pagal miestus: Šiauliuose 95, Pakruojyje 33, Joniškyje 11, Kelmėje 7 dalyviai;

 • Pasiekta tikslinė grupė: 128 asmenys su negalia ir 18 asmenų iš socialiai pažeidžiamų šeimų;

 • Iš viso rezultatą/pokytį pasiekė 44,5 proc. dalyvių (siektinas tikslas buvo 40 proc.);

 • Pasiekti rezultatai: 22,6 proc., dalyvių, kurie baigę dalyvavimą pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą, 20,5 proc., ekonomiškai neaktyvių dalyvių, kurie baigę dalyvavimą pradėjo ieškotis darbo, 1,4 proc. dalyvių, kurie baigę dalyvavimą, pradėjo mokytis

 • Projekto metu finansuotas profesijos įgijimas: 2 asmenys (kirpėjo ir socialinio padėjėjo profesijos).


Už bendradarbiavimą dėkojame partneriui Pakruojyje Asociacijai „AŠ GALIU“, Užimtumo tarnybos prie LR SADM Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1-ajam ir Pakruojo skyriams. Projektas buvo finansuotas iš Europos socialinio fondo.

 

Žmonės turintys proto ar psichikos negalią tikslingai išmokę konkretų darbą, gali puikiai jį atlikti ir tapti nepakeičiama komandos dalimi.

Stigmatizuotas požiūris į neįgaliuosius klaidina ne tik darbdavius, bet ir demotyvuoja negalią turinčius asmenis lavinti savo darbinius įgūdžius ir pilnavertiškai įsitraukti į darbo rinką ir visuomenę.

Šiaulių Socialinių inovacijų centro vykdomo projekto “Pasirink, pasiek, ir išlaikyk” tikslas - padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką.

Projektu metu, dalyviai ugdo darbinius, sveikos gyvensenos bei psichologinio atsparumo įgūdžius, yra informuojami apie profesijos pasirinkimą, laisvas darbo vietas, profesinį mokymą, taip pat, turi galimybę atlikti praktiką bei gauti individualią psichologinę konsultaciją.

Visos paslaugos yra teikiamos NEMOKAMAI

Dalyvių registracija ir platesnė informacija kontaktais:

Facebook: VšĮ Socialinių inovacijų centras

Internetinė svetainė: www.socin.lt

El. paštu: visiems@socin.lt

Telefonu: +370 61634383


 

PROJEKTO NAUJIENOS


Mūsų projektinės veiklos plečiasi!

Vasario 8 ir 17 dienomis, VšĮ Socialinių inovacijų centro socialinė darbuotoja Rūta lankėsi Pakruojyje ir pristatė projektą „Pasirink, pasiek ir išlaikyk!“.

Džiaugiamės, kad vietų skaičius grupėje kaip mat užsipildė ir nuo šiol Pakruojyje lankysimės dažniau.

Laukia įdomus ir darbingas laikas kartu!

 • Galbūt ir tu susiduri su sunkumais įsidarbinant?

 • Trūksta motyvacijos?

 • Nežinai, kuria karjeros kryptimi eiti?

 • Ieškokime atsakymų kartu!

Dėl tikslesnės informacijos kreipkitės:

Telefonu: +37060876748

El paštu: visiems@socin.lt

Projekto koordinatorė: Rūta Poškaitė

El. paštas: r.poskaite@socin.lt

Tel. numeris: +370 60876748
 

Projektas Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0060 „Pasirink, pasiek ir išlaikyk!“ vyksta jau ketvirtus metus, o prie projekto veiklų prisijungė daugiau nei 100 dalyvių

Siekiame, kad apie projektą išgirstų kuo daugiau žmonių, tad džiaugiamės, jog prie projekto sklaidos nuo šiol prisideda Užimtumo tarnybos prie LR SADM Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1- asis skyrius.

Kartu siekiame, kad darbo paieškos kelias būtų įdomus ir nevarginantis.

Dėkojame Užimtumo tarnyba Užimtumo tarnyba už sėkmingą bendradarbiavimą.

 


Birželio 19-20 dienomis Šiauliuose vyko antrasis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką” projekto: Pasirink, pasiek ir išlaikyk! Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0060 susitikimas su KU Leuven Karališkuoju Universitetu.

Susitikimo metu buvo aptartos organizacijų veiklos, pristatytos projekte naudojamos metodologinės priemonės, vedami užsiėmimai. Kalbėta apie tolesnes bendradarbiavimo gaires, aptarti kito susitikimo Belgijoje organizaciniai klausimai. Taip pat į mūsų centrą atvyko Aukštelkės socialinės globos namų atstovai. Globos namai Šiaulių regione vykdo institucinės globos pertvarkos projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ ir teikia nemokamą asmeninio asistento paslaugą proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims nuo 16 metų. KU Leuven Karališko Universiteto atstovams buvo labai įdomu iš arčiau susipažinti su projekto įgyvendinimo procesu ir iššūkiais, kaip asmeninio asistento paslauga įgyvendinama Lietuvoje. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems!
 

BENDRADARBIAUJAME su tarptautiniais partneriais – nevyriausybine organizacija EMINO iš Belgijos!


VšĮ Socialinių inovacijų centras, įgyvendindamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką” projektą: Pasirink, pasiek ir išlaikyk! Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0060 bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais – nevyriausybine organizacija EMINO iš Belgijos. Projekto tikslas – teikiant socialinės integracijos paslaugas padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką. Antverpene, Belgijoje įvyko pirmasis partnerių susitikimas. Partneriai iš Belgijos pristatė savo organizaciją, vykdomas veiklas ir projektus, pasidalino gerąja patirtimi. VšĮ Socialinių inovacijų centras pasisėmė naudingos patirties ir naujų idėjų dirbant su socialiai pažeidžiamais asmenimis, siekiant juos integruoti į darbo rinką.


Nevyriausybinė organizacija EMINO pasidalijo savo naudojamais socialinio darbo metodais, kuriuos galima pritaikyti ir Lietuvoje. Turėjome galimybę iš arčiau susipažinti kaip organizuojama veikla, joje dalyvaujančius asmenis. Nuoširdžiai dėkojame partneriams ir su nekantrumu laukiame sekančių mūsų susitikimų.
 

VšĮ Socialinių inovacijų centras, įgyvendindamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką” projektą: Pasirink, pasiek ir išlaikyk! Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0060, pasirašė tarptautinio bendradarbiavimo sutartį su Belgijoje esančiu Katalikiškuoju Leuven universitetu, kuris ne tik rengia daugiau nei 50 tūkstančių būsimų profesionalų, bet ir atlieka įvairius mokslinius tyrimus ir švietimą tarptautiniu mastu.


Šių metų sausio mėnesio 23-24 dienomis vyko pirmasis tarptautinio bendradarbiavimo susitikimas ir mūsų Centre lankėsi tarptautinio partnerio atstovė Noor Seghers, kuri savo viešnagės metu pristatė mums savo miestą bei atskleidė, kaip Belgija šiuo metu tvarkosi su deinstitucionalizacija, kokia yra asmeninio asistento pagalbos svarba ir kaip Belgijos institucijos dirba negalią turinčių asmenų labui. Kolegė pasidalijo įvairiomis mintimis bei metodinėmis priemonėmis, kaip dirbti su nemotyvuotais klientais ir motyvuoti juos grįžti į darbo rinką, kaip padėti neįgaliesiems įsilieti į darbinę aplinką bei kokios priemonės labiausiai veikia praktikoje pačioje Belgijoje. Išgirdome nemažai gerosios praktikos pavyzdžiu, bet, tuo pačiu, turėjome galimybę pristatyti ir savo šalies geruosius pavyzdžius, aptarti projekto veiklas ir siektinus bei laukiamus rezultatus. Taip pat, diskutavome, kas, įsigaliojus pertvarkai, keičiasi mūsų šalyje. Apie tai mums pasakojo mūsų svečias – Eglė Jurkutė, kuri yra Šiaulių regiono pertvarkos procesų ekspertė. Ačiū jai už būvimą kartu!

Viešėdama Lietuvoje Noor Seghers, kartu su Centro darbuotojomis apsilankė Kuršėnuose įsikūrusiame VšĮ "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims". Turėjome nuostabią galimybę pabendrauti ne tik su darbuotojomis, bet ir su dienos centro klientais bei jų artimaisiais. Už maloniai ir turiningai praleistą laiką sakome didelį Ačiū centro direktorei Virginijai Norvaišienei ir dar didesnį Ačiū centro klientams už nuostabias dovanėles.

Ir dar vienas Ačiū skrieja Aukštelkės socialinės globos namų direktorei Janinai Baranauskaitei bei direktorės pavaduotojui socialiniams reikalams Laimonui Milinavičiui už galimybę tiesiogiai susipažinti su globos namų teikiamomis paslaugomis bei išgirsti, kaip sekasi teikti asmeninio asistento paslaugą, kartu su partneriais aptarti kylančius iššūkius ir ateities perspektyvas.

Su nekantrumu laukiame sekančių mūsų susitikimų, atnešiančių naujų idėjų bei galimybių pasisemti gerosios praktikos iš partnerių veiklos.

56 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comentários


bottom of page