• Anelė Masiulė

MENTORIUS: KARJEROS MENTORYSTĖ SĖKMINGAM ĮSILIEJIMUI Į DARBINĘ APLINKĄ

Updated: Aug 262018 m. rugsėjo 1 d. VšĮ Socialinių inovacijų centras (Lietuva) kartu su partneriais iš Jungtinės Karalystės Apricot Training Management LTD, Švedijos Folkuniversitetet stiftelsen vid Lunds Universitet, Šiaurės Makedonijos Proficio Skopjė, Ispanijos INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN SL ir Turkijos Aydin Valiligi pradėjo ERASMUS+ KA204 projektą “MENTORIUS: karjeros mentorystė sėkmingam įsiliejimui į darbinę aplinką” (2018-1-LT01-KA204-047032).


MENTOR projekto metu bus sukurta į karjeros ugdymą orientuota mentorystės metodologija, naudotina su įgūdžių stokojančiais suaugusiais (nedirbančiais, žemos kvalifikacijos ir kt.).

Sukurta metodika bus naudojama apmokytų mentorių ir supervizuojama patyrusių kuratorių. Projekto pradžioje bus vykdomos pirmosios projekto veiklos: vystomos į karjerą orientuotos mentorystės gairės ir mokymų medžiaga mokytojų ir kuratorių apmokymams bei bus apmokyti 10 kuratorių. Diagnostinis savivokos klausimynas, vadovas ir mokytojo gidas bus patobulinti bei išversti į partnerių kalbas. Diagnostinis savivos klausimynas, kurį parengė ir adaptavo partnerių organizacija Apricot Ltd, bus pritaikytas visose partnerių šalyse. Minėtas klausimynas apjungia specifines analizuotinas sritis, atskleidžiančias asmens požiūrį į naujus uždavinius, žinias ir įgūdžius, o klausimyno validumas buvo patvirtintas Kembridžo Universiteto psichometrijos centre. Savivokos klausimynas, išverstas į partnerių šalių kalbas, bus naudojamas kaip efektyvus savidiagnostikos instrumentas bei orientyras, padedantis rasti tinkamiausią karjeros strategiją bei priimti efektyvius sprendimus, kurie bus paremti karjeros mokymus gaunančių asmenų asmeninėmis savybėmis ir jų teikiamais prioritetais. Po 5 dienas trunkančių mokymų, kuratoriai, kurių bus 10, apmokys atrinktus mentorius (30 asmenų) kiekvienoje iš partnerių šalių. Į karjerą orientuotos mentorystės ir savidiagnostikos klausimyno metodologija bus perteikta suaugusių pedagogams – mentoriams partnerių šalyse, kurie vėliau atliks pilotinį metodologijos pritaikymą 60 – iai suaugusių (naudos gavėjų), atitinkančių reikiamus kriterijus (bedarbių, žemos kvalifikacijos ir kt.). Po pilotinio pritaikymo gautas grįžtamasis ryšys bus naudojamas metodologijos tobulinimui bei gairių į karjerą orientuotos mentorystės užbaigimui. Projekto rezultatai bus prieinami Erasmus+ projektų rezultatų platformoje.

PROJEKTO NAUJIENOS

2020 07

Sėkmingo įsiliejimo į darbinę aplinką mentorystė 🚩

#mentor #MOKYMAI

Norite suprasti nepalankioje padėtyje atsidūrusių suaugusiųjų profesinio orientavimo poreikius? Sustiprinti jų socialinius ryšius, emocinę savijautą? Padėti ilgalaikiams bedarbiams, žemos kvalifikacijos asmenims ir pan. susirasti darbą?

🚩Kviečiame į 40 val. teorinius – praktinius „Sėkmingo įsiliejimo į darbinę aplinką mentorystės“ mokymus. Asmenys baigę mokymus gaus pažymėjimus. Mokymo programą sudaro 5 moduliai. Dalis mokymų vyks nuotoliniu būdu. 🚩Mokymai yra ERASMUS+ KA204 projekto “MENTORIUS: karjeros mentorystė sėkmingam įsiliejimui į darbinę aplinką” (2018-1-LT01-KA204-047032) (ang. Career – Mentoring for transition success to work life) viena iš sudedamųjų dalių. Projektas finansuojamas Erasmus+ programos lėšomis. 🚩Pastaba: mokymuose gali dalyvauti asmenys, turintys didesnę nei 2 metų patirtį suaugusiųjų švietimo srityje, o baigę mokymus įsipareigos įgyvendinti mentorystės programą-praktiką su 2 mokiniais ir pateikti ataskaitą. Registracija į mokymus iki liepos 28 d. el. paštu: visiems@socin.lt

....................................................................

2020 07 09

2020 metų liepos 9 d. VšĮ Socialinių inovacijų centro darbuotojos Pakruojo neįgaliųjų draugijoje vykdė eilinį projekto ,, Pasirink, pasiek, išlaikyk“ grupinį užsiėmimą, kurio metu pristatė ne tik lietuviškus, bet ir tarptautinius projektus, TARP JŲ IR MENTOR:

Career – Mentoring for transition success to work life(vert. MENTORIUS: karjeros mentorystė sėkmingam įsiliejimui į darbinę aplinką) (2018-1-LT01-KA204-047032).DALINAMĖS MENTOR PROJEKTO STRAIPSNIU!!! 📝

…………………………………………………………………………………

VšĮ Socialinių inovacijų centras vykdo ERASMUS+ KA204 projektą ,, MENTORIUS: karjeros mentorystė sėkmingam įsiliejimui į darbinę aplinką” (nr. 2018-1-LT01-KA204-047032).

Projektas finansuojamas Erasmus + programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie projekto veiklą rasite čia: https://www.facebook.com/Mentor-Career-mentoring-for-transition-success-to-work-life-1903457849752633/MENTORIUS: KARJEROS MENTORYSTĖ SĖKMINGAM ĮSILIEJIMUI Į DARBINĘ APLINKĄ

Šį kartą projekto MENTORIUS partneriai susitiko Loughborough, UK mieste! Partneriai Apricot Training Management LTD suorganizavo puikų susitikimą, kur lapkričio 5 – 7 dienomis vyko mokymai kuratoriams. Mokymai padėjo dalyviams susipažinti su koncepcija, kuri orientuota į karjeros kuravimo metodiką. Taip lavinome įgūdžius, kuriuos bus reikalingi perduodant žinias mentoriams ir prižiūrint mentorystės procesus. Po šių mokymų kuratoriai gebės suprasti nepalankioje padėtyje atsidūrusių suaugusiųjų orientavimo poreikius, sustiprins jų socialinius ryšius ir emocinę savijautą, tobulins savo minkštuosius įgūdžius instrukcijų ir pokalbių metu bei skatins pozityvios tapatybės formavimąsi. Dalyvių mokymai užtikrins projekto rezultatų tvarumą ir karjeros kuravimo veiklos tęstinumą. Grįžę mokymų dalyviai perteiks įgytas žinias bei įgūdžius suaugusių mokytojams – mentoriams partnerių šalyse, kurie vėliau atliks bandomąjį metodologijos pritaikymą suaugusiesiems, atitinkančių reikiamus kriterijus (bedarbių, žemos kvalifikacijos ir kt.). Po pilotinio pritaikymo gautas grįžtamasis ryšys bus naudojamas metodologijos tobulinimui bei gairių į karjerą orientuotos mentorystės užbaigimui. Projekto rezultatai bus prieinami Erasmus+ projektų rezultatų platformoje.


Gegužės 31 dieną, Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko konferencija „Nauji formalaus ir neformalaus ugdymo metodai: nuo mokyklos iki darbo rinkos“.

Konferencijos metu įvairių sričių specialistams – mokytojams, užimtumo tarnybos specialistams, socialiniams darbuotojams, privačių įmonių atstovams ir kt.– projektų vadovė Aurelija Jankienė pristatė VšĮ Socialinių inovacijų centro vykdomą Erasmus+ KA2 projektą “MENTOR: karjeros mentorystė sėkmingam įsiliejimui į darbinę aplinką”. Taip pat, užsiėmimų metu Vilma Tubutienė pristatė projekto idėją ir pagrindines naudojamas metodologijas. Projekto „MENTORIUS“ tikslas – remti suaugusiųjų mokytojus, kuriant novatorišką į karjeros ugdymą orientuotą mentorystės metodologiją, skatinančią nepalankioje padėtyje atsidūrusių suaugusiųjų įsitraukimą ir įsidarbinimą (nedirbančiais, žemos kvalifikacijos ir kt.). Ačiū visiems dalyvavusiems!


Pirmasis projekto MENTOR susitikimas buvo surengtas 2018 m. spalio 1 – 5 dienomis Skopjė, Makedonijoje


Susitikimo dalyviai (projekto koordinatorius VŠĮ Socialinių inovacijų centras (Lietuva) ir partneriai iš Anglijos Apricot Training Management LTD, Švedijos Folkuniversitetet stiftelsen vid Lunds Universitet, Makedonijos Proficio Skopjė, Ispanijos INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN SL ir Turkijos Aydin Valiligi) pristatė atstovaujamų organizacijų veiklas bei patirtį vystant mentorystės, ugdomojo vadovavimo (angl. coaching), įdarbinimo, socialinių įgūdžių ugdymo programas.

Taip pat Vilma Tubutienė, atstovaujanti projektą koordinuojančią įstaigą (SIC), pristatė projekto idėją, tikslus, veiklas, laukiamus rezultatus ir intelektinius projekto MENTOR produktus. Buvo aptarti projekto platinimo, suinteresuotųjų šalių dalyvavimo strategijos, kokybės užtikrinimo, monitoringo plano klausimai.


Hilary Hale, atstovaujanti partnerių organizaciją Apricot Training Management LTD, pristatė

savivokos metodiką, kurią išvertus į kiekvieno iš partnerių kalbas, kaip efektyvų savidiagnostikos instrumentą naudos karjeros mentoriai. Projekto vadovė Rita Brijūnaitė suteikė administracinę informaciją: sutartis, finansavimo planus, reikalingus dokumentus, IT įrankius komunikavimui ir duomenų dalijimuisi, raguliaraus ir efektyvaus komunikavimo svarbą, planuojamas susitikimų datas ir kt. Oficiali susitikimo dalis baigėsi susitikimo įvertinimu.


Susitikimo dalyvius priimanti organizacija Proficio Skopjė suorganizavo įdomią socialinę programą dalyviams. Buvo aplankytos tokios vietos kaip Senasis turgus, Turkiškasis hamamas, Makedonijos etnografinis kaimas, memorialiniai Motinos Teresės namai ir kitos įspūdingos vietovės.


ANTRASIS projekto MENTOR susitikimas surengtas gegužės 6-9 dienomis Barselonoje, Ispanijoje.


VšĮ Socialinių inovacijų centro vykdomo projekto „MENTOR: karjeros mentorystė sėkmingam įsiliejimui į darbinę aplinką“ partnerių susitikimo metu partneriai Apricot (UK), Aydin Valiligi (TR), Folkuniversitetet (SE) susipažino su projektą įsitraukusiu naujuoju partneriu Campus San Joan de Déu. Bendradarbiaudami su partneriais siekiame sukurti į karjeros ugdymą orientuotą mentorystės metodologiją naudotiną su įgūdžių stokojančiais suaugusiais (nedirbančiais, žemos kvalifikacijos ir kt.). Diskutuota apie intelektinių produktų kūrimo procesą ir iššūkius. Buvo pristatytas diagnostinis savivokos klausimynas, jo charakteristikos ir analizė. Taip pat buvo aptarti padaryti darbai ir tolesni veiksmai siekiant sėkmingai įgyvendinti projektą. Susitikimo dalyvius priimanti organizacija Campus Sant Joan de Déu suorganizavo įdomią socialinę programą, kurios metu buvo aplankytos žymiausios Barselonos miesto vietos.

Nuoširdžiai dėkojame partneriams už dalyvavimą!
susisiekime

Email: visiems@socin.lt

tel. nr: 861634383

adresas: ežero g.8, šiauliai

įm. kodas 302300191

Norite gauti mūsų naujienlaiškį?