top of page
  • Writer's pictureVšĮ Socialinių inovacijų centras

2015 VEIKSMINGI SOCIALINĖS IR DARBINĖS (RE)INTEGRACIJOS SPRENDIMAI: ESU, GALIU IR NORIU DIRBTI

Projekto pavadinimas:

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ projektą ,,Veiksmingi socialinės ir darbinės (re)integracijos sprendimai: esu, galiu ir noriu dirbti“.


Šio projekto tikslas – integruoti socialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis į darbo rinką.

Šiam tikslui pasiekti numatyta taikyti socialinio, psichologinio ir darbinio įgalinimo (socialinės intervencijos priemonių) programą, kuri sudaryta iš 3 dalių:


Socialinė reabilitacija;

Profesinė reabilitacija;

Darbinė integracija.


Projektu bus siekiama reikšmingų ir kokybinių tikslinės grupės asmenų vertybinių ir gyvenimo pokyčių: socialinės atsakomybės, socialinio ir ekonominio savarankiškumo, nuolatinės darbinės veiklos, bendruomeniškumo ir pilietiškumo. Socialinių ir darbinių įgūdžių formavimo programa bus siekiama užpildyti socialinių ir darbinių kompetencijų spragas.


Projekto tikslinės grupės

Į projekto socialinio, psichologinio ir darbinio poveikio priemonių (re)integracijos) programą bus įtrauktos 2 klientų grupės:

Socialinės rizikos šeimos (asmenys nuo 16 m. amžiaus ir vyresni);Neįgalieji: suaugusieji, turintys jutiminę (klausos), fizinę, psichinę ir nežymią protinę negalią.


Pagrindinės projekto veiklos

Projekto metu bus įgyvendintos šešios 6 mėn. arba iki 9 mėn. trukmės programos. Projekte numatytos šios veiklos:


Asmens poreikių vertinimo veikla;Individualaus ir grupinio motyvavimo veikla;Asmens socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių palaikymo bei atkūrimo veikla;Pagalbos sau grupių organizavimo veikla;Profesinių ir darbinių poreikių, gebėjimų ir galimybių vertinimo veikla;Profesinio ir darbinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo veikla;Bendrųjų įgūdžių didinimo arba atkūrimo veikla;Darbinių įgūdžių formavimo, didinimo arba atkūrimo veikla;Profesinio mokymo (profesijos įsigijimo) veikla;Mokomosios darbinės praktikos veikla;Darbinės integracijos (įsidarbinimo) tarpininkavimo, stebėsenos ir palaikymo (dirbant) veikla.


Numatomi projekto rezultatai

Projekto metu 108 projekto dalyviai įgis socialinių, psichologinių ir darbinių savarankiškumo įgūdžių, įgalinančių aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir darbo rinkoje.12 projekto dalyvių bus nukreipti į profesinį mokymą ir tokiu būdu įgis specialybę.Projekto metu bus įdarbinta ne mažiau kaip 30 tikslinės grupės narių.

Projekto vykdymo laikotarpis:

2012-02-27 – 2015-02-26

20 peržiūrų0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

CASINO

Commentaires


bottom of page