top of page
  • Writer's pictureVšĮ Socialinių inovacijų centras

2015.Nauji profesinio orientavimo įgūdžiai atsižvelgiant į darbo rinkos restruktūrizaciją ir naujų..

Atnaujinta: 2021-04-15


Projekto pavadinimas:

Nauji profesinio orientavimo įgūdžiai atsižvelgiant į darbo rinkos restruktūrizaciją ir naujų darbo vietų kūrimąsi (Skills4jobs)


Projekto numeris: VS/2013/0572


Programa:

ES programa “PROGRESS”: Apibusis mokymasis ES sektoriaus, įgūdžių konsultavimo ir restruktūrizacijos srityse


Projekto santrauka:

Šiais laikais, kvalifikuotas konsultantas susiduria su sudėtinga užduotimi – konsultuoti žmones dėl neužtikrintos, nenuspėjamos ir nežinomos ateities. Dėl šių priežasčių, šis specialistas turi būti susipažinęs su socialine-ekonomine padėtimi, taip pat turi tobulinti savo kompetencijas ir įgūdžius.

Norint tai pasiekti, partneriai parengs lyginamąjį tyrimą, kuriame bus išskiriami nauji įgūdžiai ir kompetencijos reikalingos pagerinti konsultavimo paslaugas. Tyrimo rezultatai bus viešinami per įvairias sklaidos veiklas projekto partnerių šalyse ir galiausiai Briuselyje bei Europos Sąjungos institucijose galutinės konferencijos metu.


Pagrindinis projekto Skills4jobs tikslas – prisidėti prie profesinio orientavimo konsultanto profilio restruktūrizavimo, apibrėžti naujus įgūdžius, kompetencijas bei užduotis, kurių reikia priimant visuomenės ir įdarbinimo iššūkius. Dėka to, bus pasiekti šie tikslai:


– Prisidėti prie Europos komisijos keliamų restruktūrizavimo priemonių sklaidos, kuriose atsižvelgiant į Europos Sąjungos įdarbinimo strategiją, apibrėžiama įdarbinimo situacija bei ateities perspektyvos.

– Restruktūrizuoti profesinio konsultanto kompetencijas, siekiant sutelkti bendram darbui įmones, visuomenės veikėjus, valdžios institucijas bei mokymo centrus dabartinėje socialinėje ir ekonominėje situacijoje.

– Prisidėti prie nuostatų apibrėžimo ir konsultanto funkcijų atnaujinimo (tiek švietimo, tiek darbo srityse), identifikuojant naujus įgūdžius ir kompetencijas.

– Prisidėti prie valstybinių įdarbinimo tarnybų teikiamų pagrindinių paslaugų apibrėžimo atnaujinimo per darbo orientavimo atstovų naujų įgūdžių specifikaciją.

– Prisidėti prie darbo jėgos (sektorių ir įmonių) perorientavimo link tvaresnių ir tobulėjančių veiklų, pavyzdžiui: ekologiška ekonomika, sveikata, IRT.

– Prisidėti prie socialiai pažeidžiamų grupių (jaunuoliai, moterys, žemos kvalifikacijos darbuotojai, mažumos, pagyvenę darbuotojai…) gerovės puoselėjimo.

– Skatinti informacijos sklaidą ir keistis profesinio orientavimo patirtimis tiek Europos (EUROGUIDANCE, E.L.G.P.N., CEDEFOP, EUROFOUND, Europos Vadybos Taryba Sektoriaus Pajėgumo klausimais …), tiek nacionaliniu (Lietuvos darbo birža) lygiu.


Projekto partneriai:

– UGT (Ispanija) projekto koordinatorius

– Southampton‘o miesto taryba (Jungtinė Karalystė)

– Sardinijos autonominio regiono regioninė įdarbinimo agentūra (Italija)

– VšĮ Socialinių inovacijų centras (Lietuva)

– IEBA (Portugalija)

Projekto vykdymo laikotarpis:

2014 m. Sausis – Gruodis

13 peržiūrų0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Commenti


bottom of page