top of page
  • Writer's pictureVšĮ Socialinių inovacijų centras

2014. EFEKTYVUS NESPECIALIZUOTŲ VISUOMENĖS NARIŲ MOKYMAS

EFEKTYVUS NESPECIALIZUOTŲ VISUOMENĖS NARIŲ MOKYMAS


Projekto pavadinimas:

Efektyvus nespecializuotų visuomenės narių mokymas

(Effective Training for Outsiders of the Society (ETOS))

Programa:

Mokymosi visą gyvenimą programa, Grundtvig programos Daugiašalis projektas

Projekto santrauka:

Erika Grasso, italų organizacijos Formater Vercelli personalo narė, pagrindinė šio projekto idėjos autorė, išskyrė priežastis, kodėl jos profesinio švietimo ir mokymo įstaiga (VET) nusprendė prašyti ES finansavimo: „Dauguma socialinę atskirtį patiriančių suaugusiųjų neturi profesinių įgūdžių, nes nėra baigę jokios mokslo įstaigos. Suaugusieji, kurie buvo pašalinti iš mokyklų, žmonės su mokymosi sunkumais bei imigrantai jaučia, kad neturi profesinių įgūdžių, o negalėdami dalyvauti standartinių (tradicinių) suaugusiųjų mokymų programose, dar labiau mažina, jau ir taip ribotas, savo galimybes patekti į darbo rinką bei didina savo pačių socialinę atskirtį. Projekto ETOS tikslas yra sukurti patrauklų praktinio mokymo modelį, kuris nereikalautų lankyti kursų, bet sudarytų sąlygas mokytis darbo vietoje, tokiu būdu tikslinei grupei būtų perduoti pagrindiniai įgūdžiai. Projektu ETOS siekiama sukurti mokymo modelį, kuris bus vykdomas praktiškai darbo vietoje, o ne klasėje, padedant verslininkams (smulkiesiems, turintiems individualias įmones), kurie taps suaugusiųjų mokytojais, palaikomais patyrusių tutorių (praktikos vadovų). Projektu taip pat numatoma vystyti naują ES įgūdžių sertifikavimo modelį, remiantis inovaciniu vertinimo modeliu, atsižvelgiant į ECVET sistemos reikalavimus, kuris bus taikomas baigusiems mokymus“.

Šioje dviejų metų programoje dalyvauja 10 Europos organizacijų: trys iš Italijos, po dvi iš Graikijos ir Didžiosios Britanijos ir po vieną iš Bulgarijos, Lietuvos bei Lenkijos šalių. Iš tiesų ETOS keliami uždaviniai bus tobulinami remiantis konsorciumo patirtimi, glaudžiai susijusia su suaugusiųjų mokymu. Tiksliau, projektu siekiama tobulinti gebėjimų analizę ir mokymo poreikio įvertinimą tarp 90 suinteresuotųjų šešiose ES šalyse tam, kad būtų pasinaudota gerais socialinės atskirties asmenų mokymų pritaikymo pavyzdžiais ir parodytų šios tikslinės studentų auditorijos mokytojų kompetencijos spragas. Visa tai nuo laikino projekto pereis iki naujojo mokymo modelio ir sertifikavimo sistemos sukūrimo, kuri, po tyrimų ir įforminimų, bus inovacinis projekto rezultatas.

Apie 90 suaugusiųjų mokytojų atliks pilotažinius mokymus, skirtus 150 projekto paslaugos gavėjų, kad būtų sudarytos sąlygos redaguoti ugdymo ir atestacijos vadovėlį kartu su nurodymais, kaip juo naudotis. Dalyvaujančios organizacijos, tokios kaip dvi viešosios įstaigos, dvi Profesinio rengimo institucijos, vienas universitetas, dvi nevyriausybinės organizacijos, viena pelno ir dvi ne pelno siekiančios organizacijos, informuos Europos paslaugos gavėjus apie projekto veiklą, pasinaudodamos projekto tinklalapiu, informaciniais pranešimais, spauda ir kitomis visuomenės informavimo priemonėmis penkiose ES valstybėse. Dvejus metus truksiančios programos vykdymo laikotarpiu projekte dalyvaujančiose šalyse bus surengti šeši vietiniai seminarai.

„Dar vienas svarbus partnerystės tikslas, – tęsia Erika Grasso, – yra sudaryti sąlygas toliau tobulinti naujai išplėtotos ugdymo krypties ir atestacijos sistemą. Projekto vykdymo metu planuojama suorganizuoti du mokymus, skirtus Europos suaugusiųjų mokytojams, šešis praktinius seminarus paslaugos gavėjams bei sprendimus priimantiems asmenims, taip pat į ETOS projektą bus įtraukta dar dvidešimt viešųjų įstaigų, kurios įsipareigos vesti vietinius mokymus“. Daugiau kaip 20 suaugusiųjų (instruktorių, dėstytojų, psichologų, auklėtojų, verslininkų) dviem dienom susitiks Lenkijoje, vadovaujant Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (Vadybos Akademija), kad būtų parengti ir pradėti įgyvendinti projekto ETOS uždaviniai. Tikimasi, kad kuriamos esminės mokymo priemonės suteiks didesnę galimybę profesinių įgūdžių stokojantiems asmenims įgyti profesinę kvalifikaciją ir tokiu būdu padidinti jų galimybes patekti į sudėtingą darbo rinką.

Projekto partneriai:

– Formater Vercelli, Italija (projekto koordinatorius);

– Municipality of Varna, Bulgarija;

– Hellenic Regional Development Centre, Graikija;

– HellasEurope, Graikija;

– The Academy of Management, Lenkija;

– P.A. Group Srl, Italija;

– Provincia di Vercelli, Italija;

– Bridging to the Future, Jungtinė Karalystė;

– Meyerside Expanding Horizons, Jungtinė Karalystė;

– VšĮ Socialinių inovacijų centras, Lietuva.

Projekto vykdymo laikotarpis:

2011 m. – 2014 m.

5 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

CASINO

コメント


bottom of page