top of page
  • Writer's pictureVšĮ Socialinių inovacijų centras

2013. Darbo vertinimo diagnostika socialinių įgūdžių ir darbo pasirinkimo aspektu (Job Matching ...


Programa:

Mokymosi visą gyvenimą programa, Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektas


Projekto santrauka:

Projektu bus išbandoma, perduodama ir valdoma novatoriška diagnostikos priemonė, kuria būtų įvertinami asmenų socialiniai įgūdžiai su darbo stiliaus pasirinkimu, atsižvelgiant į darbdavių reikalavimus. Šia internetiniame tinkle naudojama priemone bus galima įvertinti, ar individualūs asmens įgūdžiai atitinka darbdavio iškeltus reikalavimus laisvai darbo vietai.


Yra pagrįstų duomenų, kad norint suteikti tinkamų įgūdžių pasiūlą darbo rinkoje, reikia siekti didesnio bendradarbiavimo tarp darbdavių ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų. Šiuo metu tarp profesinio mokymo paslaugų programų bei darbo rinkos poreikių ir socialinių įgūdžių reikalavimų yra spraga.

Šio projekto iššūkis yra atstovauti abiems pusėms, t. y. paklausos (darbdaviai) ir pasiūlos (profesinio mokymo paslaugų teikėjai ir rizikos grupės suaugusieji iš darbo rinkos) pusių poreikiams, atsižvelgiant į socialinius įgūdžius. Nors įprasta yra vertinti ir ugdyti besimokančiųjų profesinius įgūdžius, tačiau nepakankamai dėmesio skiriama socialiniams įgūdžiams, į kuriuos atsižvelgia darbdaviai, priimdami asmenis į darbą.


Projekto tikslai

Atsižvelgiant į 8 ES valstybių problemas, projektu siekiama:

– Pritaikyti ir perduoti novatoriškas diagnostikos priemones, kurios į viena sujungia suagusiųjų turimus socialinius įgūdžius, mokymosi ir darbo stiliaus pasirinktis, kas turėtų atitiktų darbdavio siūlomo darbo galimybes.

– Tiriant diagnostikos vertę, atsiranda daugiau galimybių ją pritaikyti.

– Geriau suprasti profesinio mokymo socialinių įgūdžių svarbą, atsižvelgiant į darbdavių sprendimus įdarbinimo ir veiklos plėtros klausimais.

– Gerinti tikslinės grupės darbingų suaugusiųjų savo socialinių įgūdžių, mokymosi ir darbo stiliaus paisirinkimo suvokimą.

– Informuoti tikslinę grupę mokymosi, įdarbinimo ir karjeros siekimo klausimais.


Didžiausias šio projekto poveikis bus pasiektas sustiprinus profesinio mokymo paslaugų teikėjų galimybes plėsti įsidarbinimo sritį ir didinti darbuotojų skaičių, kas ypač aktualu darbdaviams ir tikslinės grupės suaugusiesiems. Poveikis bus pasiektas geriau suprantant socialinių įgūdžių svarbą ir taikant novatorišką diagnostikos priemonę aštuonomis ES kalbomis.


Projekto partneriai:

– Apricot Training Management, Jungtinė Karalystė (projekto koordinatorius);

– VondiConsulting, Austrija;

– Industry Watch Group, Bulgarija;

– Hellenic Regional Development Center, Graikija;

– IPA SA Research Institute, Rumunija;

– Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa spa, Italija;

– Sociedade Portuguesa de Inovação, Portugalija;

– FORSAS, Italija;

– VšĮ Socialinių inovacijų centras, Lietuva.

Projekto vykdymo laikotarpis:

2011 m. – 2013 m.

Projekto interneto svetainė: http://daiss-project.eu/

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai : https://ec.europa.eu/info/index_lt

3 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

CASINO

Comentários


bottom of page