top of page
  • Writer's pictureVšĮ Socialinių inovacijų centras

2012. PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA BENDRUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS SISTEMOJE

Projekto pavadinimas:

Profesinio mokymo programa bendruomenės psichikos sveikatos sistemoje (Vocational Training Programme in Community Mental Health)


Programa: Mokymosi visą gyvenimą programa, Lenardo da Vinči programa, Naujovių perkėlimo projektasProjekto santrauka:

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, pirminės psichikos sveikatos paslaugos Europoje yra nepakankamai išvystytos. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų tenka ilgai laukti, ko rezultatas – didėjančios išlaidos tiek individui, tiek visuomenei, tiek ekonomikai. Vis tai lemia pirminės sveikatos priežiūros darbuotojų žinių bei įgūdžių stoka psichikos sveikatos priežiūros srityje.

Europos psichikos sveikatos priežiūros veiksmų plane rekomenduojama, kad pirmenybė būtų teikiama naujų švietimo ir mokymo programų plėtrai. Remiantis Europos patirtimi, pirminės psichikos sveikatos priežiūros darbuotojai gali būti greitai apmokyti teikti kokybiškas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, jeigu jiems būtų parengtos tinkamos mokymo programos. Šiuo projektu tikimasi pagerinti pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybę bei parengti gaires, į kurias atsižvelgiant būtų ruošiami nauji pirminės psichikos sveikatos priežiūros darbuotojai.


Projekto tikslas: Perkelti ir adaptuoti šiuo metu Jungtinėje Karalystėje taikomą „Pirminės psichikos sveikatos priežiūros mokymo programą“ ir akredituotą trečio lygio „Plymouth Mind’s“ psichikos sveikatos kursą Slovėnijoje, Graikijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.


Projekto uždaviniai: vystyti, akredituoti ir įvertinti naują, trečio lygio pirminės psichikos sveikatos priežiūros profesinę programą dvidešimčiai psichikos sveikatos priežiūros darbuotojų mokymui kiekvieno partnerio šalyje.


Projekto partneriai:

– Plymouth & District Mind Association, Plymouth, Jungtinė karalystė (projekto koordinatorius);

– University of Plymouth, Jungtinė karalystė;

– Wyzsza Szkola Edukacji Zdrowotnej w Lodzi, Lenkija;

– Sentprima – Zavod za Svetovanje, Usposabljanje in Rehabilitacijo Invalidov, Slovėnija;

– Mental Health Centre / General Hospital of Agrinio, Graikija;

– VšĮ Socialinių inovacijų centras, Lietuva.


Projekto vykdymo laikotarpis: 2010 m. spalis – 2012 m. spalis.

8 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

CASINO

bottom of page