top of page
  • Writer's pictureVšĮ Socialinių inovacijų centras

2010. DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU SENYVO AMŽIAUS ASMENIMIS, PROFESINĖS VEIKLOS GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU SENYVO AMŽIAUS ASMENIMIS, PROFESINĖS VEIKLOS GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS (THE IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL SKILLS FOR STAFF WORKING WITH ELDERLY PEOPLE)

Projekto pavadinimas:

Darbuotojų, dirbančių su senyvo amžiaus asmenimis, profesinės veiklos gebėjimų tobulinimas (The improvement of professional skills for staff working with elderly people)Projekto santrauka:

Socialinių paslaugų namuose dirbantys specialistai jaučia tiesioginius neigiamus padarinius, susijusius su nevisiškai išvystytais jų praktiniais gebėjimais. Administracijos ir viešųjų paslaugų teikimo srityje dirbantys specialistai mažai tarpusavyje bendradarbiauja, socialiniai darbuotojai bei jų padėjėjai, socialinės ir sveikatos priežiūros darbuotojai teikia paslaugas, kurios nepakankamai yra orientuotos į klientų poreikius. Metodiniai centrai, kuriuose patvirtintos socialinių darbuotojų, dirbančių su senyvo amžiaus asmenimis, kvalifikacijos kėlimo programos, yra Vilniuje, Alytuje, Prienuose, Klaipėdoje ir Zarasuose (pagal 2007 metų Socialinių darbuotojų rengimo centro duomenis www.sdrc.lt). Remiantis Socialinių darbuotojų rengimo centro duomenimis ,2008 metais nebuvo patvirtinta nė viena socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa, kuri būtų skirta socialiniams darbuotojams, dirbantiems su senyvo amžiaus asmenimis.


Paprojekčio tikslinė grupė – administracijos darbuotojai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, socialinės priežiūros darbuotojai ir sveikatos priežiūros darbuotojai. Netiesioginių naudos gavėjų skaičius – 354 senyvo amžiaus asmenys.


Paprojekčio tikslas – stiprinti administracinius ir viešųjų paslaugų teikimo srityje dirbančių darbuotojų gebėjimus, suteikiant jiems patirtinio ugdymo, atvejo vadybos žinių, supažindinant su inovatyvių socialinio darbo metodų taikymu darbe su senyvo amžiaus asmenimis, ir tobulinti paslaugų teikimo praktinius įgūdžius, produktyviai juos panaudojant profesinėje veikloje.


Pagrindinės paprojekčio veiklos – teoriniai ir praktiniai seminarai, skirti socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams, socialinės ir sveikatos priežiūros darbuotojams. Šių mokymų metu specialistai gavo naujų žinių apie inovatyvius socialinio darbo, meno terapijos metodus, susipažino su senyvo amžiaus asmenims iškylančiomis psichologinėmis problemomis bei jų sprendimo būdais.


Paprojekčio pasiekimai – sustiprėjo 10 administracijos ir 65 darbuotojų, teikiančių viešąsias paslaugas, profesiniai gebėjimai, patobulinta profesinė kompetencija, padidinta motyvacija teikti kokybiškas paslaugas senyvo amžiaus asmenims.


Projekto partneriai:

– Šiaulių rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centras (projekto koordinatorius);

– Akmenės rajono socialinių paslaugų namai;

– Palangos miesto globos namai;

– VšĮ Socialinių inovacijų centras.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2010 m. kovas – 2010 m. spalis.

25 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

CASINO

Comentarios


bottom of page