top of page
  • Writer's pictureVšĮ Socialinių inovacijų centras

2009. IŠREIKŠK SAVE IR PAŽINK KITUS!

IŠREIKŠK SAVE IR PAŽINK KITUS!

Projekto pavadinimas:

Išreikšk save ir pažink kitus!

Programa: Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo veiklos kokybės gerinimo 2009 m. konkursas.

Projekto santrauka:

Lietuvos gyventojai, palyginus su kitų Europos Sąjungos šalių gyventojais, mažiausiai dalyvauja savanoriškoje veikloje. „Eurobarometro“ tyrimai rodo, kad vos 11 proc. Lietuvos gyventojų dirba savanoriškai, kai tuo tarpu daugumoje Europos šalių mažiausiai pusė visų gyventojų teigia užsiimantys savanoriška veikla.

Šis projektas skirtas kelti jaunų žmonių socialinę kompetenciją ir savimonę per savanorišką veiklą. Savanorystė įstaigose, dirbančiose su socialinės rizikos grupės jaunimu, ir jos metu įgyta praktinė kompetencija, gali būti puikiu stimulu savirealizacijai ir net profesijai pasirinkti. Ši patirtis leis jaunimui pamatyti ir kitą – visuomenės užribyje atsidūrusią pusę, geriau suvokti jos socialines problemas.

Pirmajame projekto vykdymo etape Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono gimnazijose ir vidurinėse mokyklose vyko projekto pristatymas, kurio metu 16–19 m. mokiniai buvo supažindinti su projekto tikslais ir uždaviniais, savanorystės tradicijomis pasaulyje ir Lietuvoje bei savanorystės svarba tiek valstybinių, tiek nevyriausybinių organizacijų veikloje. Šių susitikimų su mokyklos bendruomene metu buvo renkama tikslinė projekto dalyvių grupė.

Antrajame etape buvo vykdomas projekto tikslinės grupės mokymas, kuris buvo sudarytas iš trijų dalių. I. Dalyviai buvo mokomi savanorystės pagrindų.

II. Pristatytos projekte dalyvaujančių partnerių įstaigos bei jų darbo specifika, dalyviai supažindinti su pagrindinėmis šių įstaigų klientų grupėmis.

III. Vesti praktiniai mokymai: psichologiniai žaidimai, socialinių įgūdžių gerinimo testai ir kitos praktinės užduotys.

Trečiasis projekto etapas – praktinė savanorystės veikla. Projekto dalyviai pasirinko ir pasiskirstė po projekto partnerių įstaigas, kuriose jie atliko 20 val. trukmės savanorišką veiklą.

Projekto partneriai:

– VšĮ Socialinių inovacijų centras (projekto koordinatorius);

– Lietuvos krikščioniškas labdaros ir gailestingumo fondas „Samarija“;

– Šiaulių miesto Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Katedros parapijos vaikų dienos centras;

– Šiaulių miesto savivaldybės nakvynės namai;

– Šiaulių miesto klubas „Tarp savų”;

– VšĮ vaikų dienos centras „Mūsų draugas”.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2009 m. lapkritis – 2009 m. gruodis.

Reportažas apie projektą: http://etaplius.lt/Aktualijos/2009-metai-gruodzio/Tarptautine-savanoriu-diena-svesti-nera-kam


12 peržiūrų0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

CASINO

Comments


bottom of page