top of page
  • Writer's picturesic dirbtuves

Įsigalink ir siek


Programa: 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo priemonė Nr 08.6.1-ESFA-V-911-04-0007 Projekto pavadinimas: ĮSIGALINK ir SIEK (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0007) Projekto trukmė: 48 mėn


Projekto pabaiga: 2022-12-16 Projektu siekiama spręsti tikslinių grupių asmenų (jaunų bedarbių ir jaunų ekonomiškai neaktyvių asmenų, kuriems yra ar buvo nustatyta globa) sociokultūrinės ir darbinės integracijos problemas taikant socialinio, psichologinio ir ugdomojo poveikio įgalinimo metodus. Projekto tikslas – užtikrinti jaunų bedarbių ir jaunų ekonomiškai neaktyvių asmenų, kuriems yra ar buvo nustatyta globa, integraciją į bendruomenę bei darbo rinką, sukuriant palankias sąlygas savęs įgalinimui bei ugdant socialinius įgūdžius ir darbo rinkai būtinus gebėjimus, – siejamas su Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslu: „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę“. Projekte numatytomis veiklomis bus sprendžiamos šios tikslinių grupių asmenų problemos:

  • individualaus, socialinio, profesinio ir darbinio pasyvumo bei socialinės izoliacijos problemos;

  • socialinių ir darbinių įgūdžių stokos problemos;

  • saviraiškos realizavimo problemos;

  • įsidarbinimo problemos;

  • savarankiškumo, pasitikėjimo savimi bei gebėjimo prisiimti atsakomybę už savo asmeninį gyvenimą stokos problemos.

Siekiami rezultatai: 31 jaunas asmuo, kuriam yra ar buvo nustatyta globa, įgis būtinų socialinių įgūdžių, pagerindami savo socialinę integraciją ir asmeninio gyvenimo kokybę; 31 jaunas asmuo, kuriam yra ar buvo nustatyta globa, įgis praktinių darbinių įgūdžių, tokiu būdu padidindami savo konkurencingumą darbo rinkoje; 10 veiklių dalyvių išbandys save savanoriškoje veikloje; Bus pagerintas jaunų bedarbių įdarbinimo rodiklis Šiaulių mieste. Daugiau informacijos: Aurelija Jankienė el. paštas: a.jankiene@socin.lt tel. nr. +370 60076148 Dalyvavimas projekte nemokamas! Norime pasidalinti mūsų įstaigos vykdomo projekto "Įsigalink ir siek" 2021 metų ataskaita. Spauskite čia ir atsisiųskite failą

18 peržiūrų0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comentarios


bottom of page