top of page
  • Writer's pictureVšĮ Socialinių inovacijų centras

2015. PROFESINIO RENGIMO MOKYTOJŲ, MINKŠTŲJŲ ĮGŪDŽIŲ, PAGRINDINIŲ HORIZONTALIŲJŲ KOMPETENCIJŲ IR ...

PROFESINIO RENGIMO MOKYTOJŲ, MINKŠTŲJŲ ĮGŪDŽIŲ, PAGRINDINIŲ HORIZONTALIŲJŲ KOMPETENCIJŲ IR VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS


Programa: Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektas


Partneriai: 1. Asociación de la Industria Navarra – ISPANIJA

Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Brugge – BELGIJACentro de Formação deEscolas do Concelho deAlmada – PORTUGALIJAVšĮ Socialinių inovacijųcentras – LIETUVAFundatia Professional /Professional Foundation – RUMUNIJADanmar Computers – LENKIJAEuropean network for transfer and exploitation of EU project results – AUSTRIJA

KEY-COACH – tai Mokymosi visą gyvenimą programos projektas, trunkantis dvejus metus (nuo 2013 m. spalio iki 2015 m. rugsėjo).

Projekto tikslas – suteikti profesinio rengimo centrų mokytojams trūkstamų įgūdžių ir žinių, siekiant išugdyti besimokančiųjų minkštuosius gebėjimus, horizontaliąsias kompetencijas ir verslumo įgūdžius. Horizontalios kompetencijos tampa vis svarbesnės darbo rinkoje, tačiau profesinio rengimo centrai nelinkę tam skirti daugiau dėmesio. Todėl iš dalies ši problema aktuali ir vykdant profesinio rengimo centrų mokytojų ir/ar vadovų švietimą. Šią spragą galės užpildyti KEY-COACH projekto veiklos, kurios suteiks profesinio rengimo mokytojams žinių ir gebėjimų, kaip ugdyti besimokančiųjų horizontaliąsias kompetencijas, minkštuosius ir verslumo įgūdžius.


Uždaviniai: Pagrindiniai KEY-COACH projekto uždaviniai:

Esamos programos pritaikymas, pertvarkymas, vertimas ir skaitmenizavimas;

Mokymų vadovų ir mentorių koučingo metodų mokymas ir programos įgyvendinimo skatinimas; •Naujos mokymų programos kūrimas atsižvelgiant į penkių skirtingų šalių identifikuotus poreikius bei jos pateikimas remiantis atviru saviugdos instrumentu, sukurtu naudojant informacines komunikacines technologijas (IKT).


Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai: https://ec.europa.eu/info/index_lt


15 views0 comments
bottom of page