top of page
  • Writer's pictureVšĮ Socialinių inovacijų centras

2014. SET4WORK (SOCIAL ENTERPRISE TRAINING FOR WORK)

Projekto pavadinimas: SET4WORK (SOCIAL ENTERPRISE TRAINING FOR WORK)Programa:

Mokymosi visą gyvenimą programa, Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektas

Projekto santrauka:

SET4Work projekto svarstoma problema – aukštas ir vis didėjantis nedirbančių žmonių skaičius, t. y. žmonių, susiduriančių su tam tikrais sunkumais siekiant įgyti išsilavinimą ir/ar realizuoti save darbo rinkoje, bei kurie yra mažiau patrauklesni potencialiems darbdaviams.

Projekto pagrindinis tikslas – perkelti ir tobulinti verslo pradžios mokymų medžiagą, kuri remiasi socialinio verslumo principais, kuris suteikia alternatyvius mokymosi būdus per tradicinį mokymą centruose ir/ar per e-mokymo portalus, siekiant mokyti ir palaikyti žmones tobulinant jų vadinamuosius „minkštuosius įgūdžius“ bei pasiruošimo darbui įgūdžius.

Skatinti perkeliamų kompetencijų prieinamumą ir jų patvirtinimą Didžiojoje Britanijoje ir Europoje, kurie bus įgyvendinami pagal Europos profesinio švietimo ir mokymo kreditų sistemos (angl. ECVET) principus ir instrumentus.

Projekto uždaviniai:

Dalintis, adaptuoti ir tobulinti esančias medžiagas vietiniam partnerių kontekstui;Gerinti šio kurso mokymosi rezultatų pripažinimą, remiantis ECVET, EQAVET ir EQF principais ir gairėmis pagal nacionalinę profesinio švietimo ir mokymo (angl. VET) struktūrą;Sukurti internetinį puslapį, kuris įtraukia mokymų kursų e-platformą ir yra lankstus dalyvių ir vadovų poreikiams;Testuoti ir adaptuoti mokymo(si) programą (tiesioginiai ir/ar e-mokymai) 20–čiai mokymų vadovų ir 120-čiai dalyvių projekto metu;Užtikrinti aukštą projekto rezultatų kokybę vidiniu ir išoriniu vertinimu;Skleisti projekto rezultatus dalyvaujančiose šalyse ir ES, sėkmingai koncentruojantis ties tiksline grupe ir palaikyti jos siekius ir išteklius.

Numatomi projekto rezultatai:

Tikslinės grupės (mažiau galimybių turintys žmonės) naujas požiūris, elgesio pokyčiai siekiant darbo. Kursai leis šiems asmenims siekti profesijos, ugdytis ir mokytis ir/ar realizuotis darbo rinkoje;E-mokymo(si) platformos įdiegimas padės pasiekti žmones, kurie gyvena mažuose miesteliuose, arba kaimo vietovėse. Tai padės VET institucijoms pradėti naudotis naujomis mokymo(si) priemonėmis;Kursai turės įtakos mokymo vadovų ir VET atstovų požiūriui į tikslines grupes siekiant jų tikslesnio orientavimo į jų poreikius ir nukreipiant juos tinkama linkme;Suprantant ir įgyvendinant ECVET, bus padidintas mokymo(si) rezultatų, VET kokybės, ECVET partnerysčių skvarbos ir mobilumo skaidrumas.

Projekto partneriai:

– Siawns Teg Limited, Jungtinė Karalystė (projekto koordinatorius);

– e-code, Slovakija;

– SISTEMA TURISMO s.r.l., Italija;

– VšĮ Socialinių inovacijų centras, Lietuva;

– Akademie für berufliche Bildung gGmbH, Vokietija;

– Coleg Harlech WEA (N), Jungtinė Karalystė.


Projekto internetinis puslapis:www.set4work.eu

7 views0 comments

Comments


bottom of page