top of page
  • Writer's pictureVšĮ Socialinių inovacijų centras

2013. SVEIKI, SAVANORIAI! (VOLUNTEERS WELCOME!)

Programa: Mokymosi visą gyvenimą programa, GRUNDTVIG mokymosi partnerysčių projektas


Projekto santrauka:

Savanorystė pastaruoju metu vis populiarėja kaip unikali visų amžiaus grupių žmonių neformalaus mokymosi priemonė. Pagrindiniai tikslai: skatinti ir didinti visuomenės motyvaciją įsitraukti į savanorišką veiklą ir naudotis asmenine savanorių patirtimi; padėti savanoriams įgyti naujų įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų savanoriškoje veikloje, siekiant stiprinti visuomenės solidarumo ir bendradarbiavimo idealus; skatinti bendradarbiavimą tarp Europos Sąjungos įstaigų ir dalintis gerąja savanorių mokymo patirtimi; plėsti savanoriškos veiklos galimybes, bendradarbiaujant su valstybinėmis ar privačiomis savanoriškomis įstaigomis.


Projekto uždaviniai: organizuoti susitikimus, vesti praktinius seminarus, pristatymus su vietinėmis/ regioninėmis valdžios institucijomis; suteikti savanoriškoms įstaigoms galimybę internet svetainėje platinti informaciją apie savo savanorių veiklą ir pasiekimus visuomenei; išleisti ir platinti mokymų medžiagą (informaciniai lapeliai, plakatai) ir brošiūras apie gerąją patirtį; vesti trumpus mokymus savanoriams, kurių metu mokyti juos, kaip pasiūlyti savo pagalbą ir atlikti savanorišką veiklą vietiniuose globos namuose, skirtuose vaikams ir senyvo amžiaus žmonėms, labdaros, aplinkosaugos bei švietimo įstaigose, priimančiose savanorius.


Planuojamos veiklos: atlikti savanorių mokymų poreikių analizę ir įvertinimą; vesti keturis praktinius seminarus, bendrininkaujant su atstovais iš vietinių mokyklų, savanoriškų įstaigų bei valdžios institucijų; projekto veiklų, savanorių mokymų programų ir medžiagos rengimas bei sklaida; tarptautinių susitikimų rengimas, baigiamoji konferencija.


Projekto partneriai:

– Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği, Turkija (projekto koordinatorius);

– Università Itinerante della Terza Età- Verona, Italija;

– FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU INNOWACJI I KREATYWNOŚCI „INNCREA“, Lenkija;

– ONAGEB.SPAIN, Ispanija;

– August Horch Akademie GmbH, Vokietija;

– Maison de la promotion Sociale, Pranzūcija;

– VšĮ Socialinių inovacijų centras, Lietuva.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2011 m. rugpjūtis – 2013 m. liepa

11 views0 comments
bottom of page