top of page
  • Writer's pictureVšĮ Socialinių inovacijų centras

2013. SAVANORIŲ NUOTOLINIŲ MOKYMŲ VALDYMAS

Projekto pavadinimas:

Savanorių nuotolinių mokymų valdymas

(Volunteer Management e-Learning – VOLMANEL)

Programa:

Mokymosi visą gyvenimą programa, Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektas

Projekto santrauka:

Europos „Trečiasis sektorius“ yra sudarytas iš savanoriškų organizacijų, socialinių įmonių, labdaros organizacijų, kooperatyvų bei nevyriausybinių organizacijų (NVO). Trečiojo sektoriaus veikla visoje Europoje nukreipta į esminius socialinius reiškinius, tokius kaip, pavyzdžiui, gyventojų senėjimas, prieglobsčio ieškotojai / emigrantai, neįgalieji, socialinę atskirtį patiriantys asmenys ir pan. Dauguma žmonių, dirbančių šiame sektoriuje, yra savanoriai – dažniausiai iš tikslinių paramos gavėjų grupių. Didelis iššūkis yra vadovauti šiems savanoriams, kad jie jaustųsi vertinami ir galėtų pasinaudoti savo patirtimi. Europos parlamentas 2011 metus paskelbė Europs savanorystės metais.

Šis projektas siekia naujų partnerių šalyse plėtoti nuotolinio mokymosi programos kursą (Savanorių valdymas), kuris naudojamas Jungtinėje Karalystėje. Ši medžiaga buvo naudota ankstesniame Naujovių perkėlimo projekte kartu su partneriais iš Bulgarijos, Graikijos, Turkijos ir Italijos (Umbria regionas) šalių. Šiuo projektu siekiama naujų partnerių šalyse (Ispanijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje) ir kitame Italijos šalies regione (Piedmonte) išbandyti nuotolinio mokymosi programą.

Projektu siekiama:

Išplėtoti ir perduoti nuotolinio mokymosi medžiagą skirtingose šalyse ir skirtingomis kalbomis; dirbant su naujais partneriais, turinčiais skirtingus įgūdžius ir patirtį, sukurti Europoje interaktyvią ir patrauklią nuotolinio mokymosi programą. Nuotolinio mokymosi tikslinės grupės yra nedidelės NVO (labdaros organizacijos, socialinės įmonės, savanoriškos organizacijos, bendruomenės grupės, kooperatyvai ir pan.), kurių darbuotojai remia socialinę atskirtį patiriančius asmenis.

Rezultatai:

– naujos partnerystės sukūrimas;

– naujų tiesioginių ir interaktyvių mokymosi kursų plėtojimas visoje Europoje;

– bandomasis nuotolinio mokymosi medžiagos pristatymas keturių partnerių šalyse;

– informacijos ir programos rezultatų sklaida;

– išorės įvertinimas tam, kad būtų išanalizuoti pagrindiniai naujovės perkėlimo privalumai ir galimybės, taip pat būtų galima nustatyti bet kokią tolesnio šios perkeltos naujovės naudojimo riziką ar grėsmę ateityje.

Projekto partneriai:

– Project North East, Jungtinė Karalystė (projekto koordinatorius);

– European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results, Austrija;

– FONDO FORMACION EUSKADI, Ispanija;

– VšĮ Socialinių inovacijų centras, Lietuva;

– Centro Servizi per il Volontariato Sviluppo e Solidarieta in Piemonte, Italija;

– Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach, Lenkija.

Projekto vykdymo laikotarpis:

2011 m. – 2013 m.

5 views0 comments

Comentarios


bottom of page