top of page
  • Writer's pictureVšĮ Socialinių inovacijų centras

2012. NEIŠNAUDOTAS VYRESNIO AMŽIAUS IMIGRANTŲ POTENCIALAS – GYVENIMO EKSPERTAI

Projekto pavadinimas:

Neišnaudotas vyresnio amžiaus imigrantų potencialas – gyvenimo ekspertai (UPS – Unused potentials of senior migrants – senior experts for life)


Programa: Mokymosi visą gyvenimą programa, Grundtvig programos Daugiašalis projektas


Projekto santrauka:

Didelė gyventojų dalis Vokietijoje – imigrantai, kurie būdami garbingo amžiaus sugrįžo iš buvusios Sovietų Sąjungos ir dėl susiklosčiusios padėties nebeturi galimybių savirealizacijai socialiniame gyvenime. Svarbu atrasti slaptus šių imigrantų gabumus.


Pirmasis šio projekto uždavinys – tai sutelkus vyresnio amžiaus imigrantus, įvertinti jų galimybes bei poreikį. Iš didelės grupės suinteresuotų asmenų pasirenkami turintys komunikacinių kompetencijų. Projekto metu planuojama atrinkti ir apmokyti 100 imigrantų, kad jie galėtų praktiškai taikyti naujai įgytas žinias ir padėti socialiai remtiniems imigrantams vaikų priežiūros, sergančių asmenų priežiūros, tėvų globos srityse.

Ilgalaikė projekto užduotis – vyresnio amžiaus imigrantų mokymas per jau kvalifikuotus vyresniuosius imigrantus, kad būtų užtikrinta sklaida. Tokiu būdu aktyvių imigrantų skaičius išaugs. Šis projektas yra labai svarbus tokioms socialinėms posistemėms, kaip politika, ekonomika ir švietimas. Tokiu būdu bus pagerinta integracijos kultūra, taupomos išlaidos ir didinamas noras šviestis. Vyresnieji imigrantai motyvuos savigalbą. Pats svarbiausias šio projekto produktas yra savigalbos vadovo “Padėkite! Man reikia jūsų – savigalbos instrukcijos” parengimas. Šiame vadove bus pateikti veiklos metodai ir kryptys, nauji mokymo metodai, aprašytos socialinės sąlygos. Vadovu bus galima naudotis baigiantis projektui.

Projekto partneriai:

– Institut fur Migrations- und Aussiedlerfragen HVHS St. Hedwigs-Haus e.V., Vokietija (projekto koordinatorius);

– Aristotle University of Thessaloniki Department of Agricultural Economics, Graikija;

– Inkerin Kulttuuriseura Ingrian Cultural Association, Suomija;

– Centro per lo Svillupo Creative ”Danilo Dolci”, Italija;

– VšĮ Socialinių inovacijų centras, Lietuva.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2010 m. spalis – 2012 m. spalis.

Norėdami sužinoti daugiau apie šį projektą, prašome apsilankyti projekto tinklalapyje adresu http://grundtvig-ups.de/


Dėmesio! Jau galite parsisiųsti galutinį projekto produktą – savigalbos vadovą. Atsisiųsti


8 views0 comments
bottom of page