Neįgaliųjų galimybių ir įsidarbinimo proceso gerinimas

Projekto pavadinimas: „Neįgaliųjų galimybių ir įsidarbinimo proceso gerinimas“

Programa: ERASMUS + K2

Projekto santrauka:

Pagal ES 2010-2020 m. Neįgaliųjų Strategiją, apie 80 mln. ES gyvenančių žmonių turi lengvą ar sunkią negalią. Apie 47% jų dirba, palyginti su 72% asmenų, neturinčių neįgalumo. Kliūtys, su kuriomis susiduria neįgalieji (pvz., apsunkinta galimybė gauti mokymus ar įsidarbinti) didina jų socialinę atskirtį. Mažesnis įsidarbinimo ir išsilavinimo lygis veda prie gyvenimo sąlygų, kurios siekia arba yra žemesnės nei skurdo riba. Šiuo metu Europos Sąjungoje gyvena maždaug 4 milijonai žmonių, kurie turi protinę negalę ar kitus su intelekto nepakankamumu susijusius sutrikimus. Jų nedarbo lygis yra daugiau nei du kartus didesnis lyginant su bendra populiacija. Nepaisant teisės aktų, įgalinančių įdarbinimo procesą ir mažinančių diskriminaciją ir nepaisant finansinių paskatų darbdaviams, daugelyje ES šalių asmenų, turinčių protinę negalę, įdarbinimo lygis vis dar yra mažas. Lyginant su Austrija, Jungtine Karalyste, Portugalija, Lietuvoje neįgaliųjų į(si)darbinimo padėtis yra 30 % prastesnė.

Projektu siekiama sugeneruoti ir išbandyti novatoriškus metodus, kuriais bus gerinamos jaunų žmonių, turinčių protinę negalę ar su intelekto nepakankamumu susijusius sutrikimus, įsidarbinimo galimybės, taip sukuriant pagrindą jų įsitraukimui į darbo rinką ir visuomenę.

Projekto tikslas: gerinti jaunų žmonių, turinčių protinę negalę bei kitus su intelekto nepakankamumu susijusius sutrikimus, gyvenimo kokybę ir gerovę.

Projekto uždaviniai:

  • Sukurti inovatyvias, specifines mokymų metodikas, padėsiančias sėkmingai įsidarbinti;
  • Raginti įmones imtis aktyvesnių priemonių, įdarbinant asmenis su proto negalia;
  • Skatinti verslų mąstymą, kompetencijas ir galimybes.


Partneriai:

Consorzio Sir Solidarieta in rete (SIR), ITALIJA

INOVA CONSULTANCY LTD, DIDŽIOJI BRITANIJA

THESSALY UNIVERSITETAS – UTH, GRAIKIJA

FENACERCI, PORTUGALIJA

Die Querdenker, AUSTRIJA

Socialinių inovacijų centras (SIC), LIETUVA

R.Q.SRL, ITALIJA

Melazeta srl, ITALIJA


PROJEKTO NAUJIENOS

Trečiasis projekto EDGE susitikimas (angl. Enhancing Disabled-people Greatness and their Employability) vyko 2019 m. birželio 26-28 dienomis tolimojoje Portugalijoje. Partnerius iš Italijos, Austrijos, Graikijos, Lietuvos (VšĮ Socialinių inovacijų centro) ir Jungtinės Karalystės priėmė didžiulė Portugalijoje veikianti organizacija CERCICA. Minėtoje organizacijoje galėjome stebėti asmenų su negale edukacijos, terapijos ir produktyvaus darbo procesus.
Šiuo visaapimančiu projektu siekiame ugdyti įvairius asmenų su intelekto sutrikimais gebėjimus ir bendradarbiauti su įmonių, galinčių įdarbinti neįgaliuosius, atstovais. Trečiasis projekto EDGE susitikimas – tokio bendradarbiavimo pradžia. Susitikimo metu pradėjome kurti metodiką, kuria galės naudotis įmonėse dirbantys žmogiškųjų išteklių specialistai bei patys neįgalieji. Metodikos tikslas – padėti įmonėms kurti neįgaliesiems pritaikytą darbo aplinką.
Antrasis vykusio susitikimo taikinys – įrankis skatinantis neįgaliųjų verslumą. Partneriai patys galėjo išbandyti įvairius praktinius užsiėmimus, padedančius lavinti platų gebėjimų lauką, reikalingą norint tapti darbdaviu pačiam sau.
Norintiems rasti daugiau informacijos bei sekti projekto veiklą ir rezultatus, siūlome apsilankyti projekto tinklalapyje https://www.edge-erasmus.eu bei projekto Facebook paskyroje @EDGEErasmusProject.


Projekto „Neįgaliųjų galimybių ir įsidarbinimo proceso gerinimas“ naujienlaiškis nr. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019 m. vasario 11 – 12 dienomis Graikijoje, jaukiame Volo miestelyje, vyko antrasis projekto EDGE susitikimas (angl. Enhancing Disabled-people Greatness and their Employability). Susitikimo dalyvius priėmė  partneriai, atstovaujantys Graikijos Tesalijos universitetą. Primename, kad vienas iš minėto projekto tikslų yra palengvinti asmenų, turinčių negalę įsidarbinimą. Projekto partneriai iš Italijos, Austrijos, Graikijos, Lietuvos (VšĮ Socialinių inovacijų centro), Portugalijos ir Jungtinės Karalystės susitikimo metu nuveikė pirmuosius svarbius darbus, padėsiančius sukurti naujausiomis rekomendacijomis paremtą metodiką, skirtą specialistams, dirbantiems su negalę turinčiais asmenimis. Kartu su projekto partneriais dirbame, siekdami sukurti efektyvų įrankį, ugdantį savybes, reikalingas įsidarbinant bei stengiantis išsilaikyti darbo rinkoje jauniems, negalę turintiems asmenims.

Norintiems rasti daugiau informacijos bei sekti projekto veiklą ir rezultatus, siūlome apsilankyti projekto tinklalapyje https://www.edge-erasmus.eu bei projekto Facebook paskyroje @EDGEErasmusProject.


2018 m. lapkričio 5-6 dienomis Milane buvo surengtas pirmasis projekto EDGE susitikimas. Susitikimas vyko nuostabioje užmiesčio sodyboje, kurioje veikia organizacija, užsiimanti neįgaliųjų ugdymu ir įdarbinimu. Susitikimo metu projekto partneriai galėjo stebėti puikų neįgaliųjų integracijos pavyzdį: sodyboje ne tik gyvena, tačiau ir daug ūkio darbų atlieka patys neįgalieji. Susitikimo dalyviai (projekto koordinatorius Consorzio Sir Solidarieta in rete (SIR), (Italija)) ir partneriai iš Anglijos INOVA CONSULTANCY LTD, Graikijos UNIVERSITY OF THESSALY – UTH, Portugalijos FENACERCI, Austrijos  Die Querdenker, Lietuvos Socialinių Inovacijų Centras (SIC) bei Italijos  R.Q.SRL ir Melazeta srl pristatė kiekvienos iš atstovaujamų organizacijų veiklas bei turimą patirtį, skatinant neįgaliųjų integracijos procesus ir teikiant kompleksinę pagalbą socialinių ar darbinių įgūdžių stokojančioms visuomenės grupėms. Po partnerių prisistatymo projekto koordinatoriai (Consorzio Sir Solidarieta in rete (SIR) Italija)  apžvelgė projekto tikslus, laukiamus rezultatus bei projekto administravimo planą.  Kiekviena iš atsakingų organizacijų pristatė laukiamus intelektinius produktus. Pirmosios susitikimo dienos pabaigoje buvo pristatytas ir aptartas projekto įgyvendinimo kokybės planas.

Antrosios susitikimo dienos metu aptartas projekto veiklų platinimo planas bei kiekvienos iš partnerių organizacijų vaidmuo skleidžiant informaciją apie vykdomas veiklas. Taip pat aptartas projekto veiklų kalendorius, potencialios susitikimų bei reikalingų pateikti ataskaitų datos, vidinės komunikacijos būdai ir priemonės. Susitikimas baigėsi artimiausių tolesnių žingsnių apibendrinimu.