MENTORIUS: Karjeros mentorystė sėkmingam įsiliejimui į darbinę aplinką

2018 m. rugsėjo 1 d. VšĮ Socialinių inovacijų centras (Lietuva) kartu su partneriais iš Anglijos Apricot Training Management LTD, Švedijos Folkuniversitetet stiftelsen vid Lunds Universitet, Makedonijos Proficio Skopjė, Ispanijos INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN SL ir Turkijos Aydin Valiligi pradėjo ERASMUS+ KA204 projektą “MENTORIUS: karjeros mentorystė sėkmingam įsiliejimui į darbinę aplinką” (2018-1-LT01-KA204-047032).

MENTOR projekto metu bus sukurta į karjeros ugdymą orientuota mentorystės metodologija, naudotina su įgūdžių stokojančiais suaugusiais (nedirbančiais, žemos kvalifikacijos ir kt.). Sukurta metodika bus naudojama apmokytų mentorių ir supervizuojama patyrusių kuratorių.

Projekto pradžioje bus vykdomos pirmosios projekto veiklos: vystomos į karjerą orientuotos mentorystės gairės ir mokymų medžiaga mokytojų ir kuratorių apmokymams bei bus apmokyti 10 kuratorių. Diagnostinis savivokos klausimynas, vadovas ir mokytojo gidas bus patobulinti bei išversti į partnerių kalbas. Diagnostinis savivokos klausimynas, kurį parengė ir adaptavo partnerių organizacija Apricot Ltd, bus pritaikytas visose partnerių šalyse. Minėtas klausimynas apjungia specifines analizuotinas sritis, atskleidžiančias asmens požiūrį į naujus uždavinius, žinias ir įgūdžius, o klausimyno validumas buvo patvirtintas Kembridžo Universiteto psichometrijos centre. Savivokos klausimynas, išverstas į partnerių šalių kalbas, bus naudojamas kaip efektyvus savidiagnostikos instrumentas bei orientyras, padedantis rasti tinkamiausią karjeros strategiją bei priimti efektyvius sprendimus, kurie bus paremti karjeros mokymus gaunančių asmenų asmeninėmis savybėmis ir jų teikiamais prioritetais.
Po 5 dienas trunkančių mokymų, kuratoriai, kurių bus 10, apmokys atrinktus mentorius (30 asmenų) kiekvienoje iš partnerių šalių. Į karjerą orientuotos mentorystės ir savidiagnostikos klausimyno metodologija bus perteikta suaugusių pedagogams – mentoriams partnerių šalyse, kurie vėliau atliks pilotinį metodologijos pritaikymą 60 – iai suaugusių (naudos gavėjų), atitinkančių reikiamus kriterijus (bedarbių, žemos kvalifikacijos ir kt.). Po pilotinio pritaikymo gautas grįžtamasis ryšys bus naudojamas metodologijos tobulinimui bei gairių į karjerą orientuotos mentorystės užbaigimui. Projekto rezultatai bus prieinami Erasmus+ projektų rezultatų platformoje.


PROJEKTO NAUJIENOS

Pirmasis projekto MENTOR susitikimas buvo surengtas 2018 m. spalio 1 – 5 dienomis Skopjė, Makedonijoje. Susitikimo dalyviai (projekto koordinatorius VŠĮ Socialinių inovacijų centras (Lietuva) ir partneriai iš Anglijos Apricot Training Management LTD, Švedijos Folkuniversitetet stiftelsen vid Lunds Universitet, Makedonijos Proficio Skopjė, Ispanijos INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN SL ir Turkijos Aydin Valiligi) pristatė atstovaujamų organizacijų veiklas bei patirtį vystant mentorystės, ugdomojo vadovavimo (angl. coaching), įdarbinimo, socialinių įgūdžių ugdymo programas. Taip pat Vilma Tubutienė, atstovaujanti projektą koordinuojančią įstaigą (SIC), pristatė projekto idėją, tikslus, veiklas, laukiamus rezultatus ir intelektinius projekto MENTOR produktus. Buvo aptarti projekto platinimo, suinteresuotųjų šalių dalyvavimo strategijos, kokybės užtikrinimo, monitoringo plano klausimai. Hilary Hale, atstovaujanti partnerių organizaciją Apricot Training Management LTD, pristatė savivokos metodiką, kurią išvertus į kiekvieno iš partnerių kalbas, kaip efektyvų savidiagnostikos instrumentą naudos karjeros mentoriai. Projekto vadovė Rita Brijūnaitė suteikė administracinę informaciją: sutartis, finansavimo planus, reikalingus dokumentus, IT įrankius komunikavimui ir duomenų dalijimuisi, raguliaraus ir efektyvaus komunikavimo svarbą, planuojamas susitikimų datas ir kt. Oficiali susitikimo dalis baigėsi susitikimo įvertinimu.

Susitikimo dalyvius priimanti organizacija Proficio Skopjė suorganizavo įdomią socialinę programą dalyviams. Buvo aplankytos tokios vietos kaip Senasis turgus, Turkiškasis hamamas, Makedonijos etnografinis kaimas, memorialiniai Motinos Teresės namai ir kitos įspūdingos vietovės.