Organizacija

Viešoji įstaiga Socialinių inovacijų centras įkurtas 2009 metais, siekiant skatinti, kurti, vystyti ir įgyvendinti novatoriškas socialines iniciatyvas bei tenkinti mažiau galimybių turinčių socialinių grupių interesus ir šioje srityje augti, stiprėti ir tapti regionine lydere.

Centro uždaviniai:
Specialistų, savanorių ir visuomenės švietimas bei mokymas aktualiausių socialinių problemų sprendimo klausimais;
Socialiai pažeidžiamų grupių įtraukimas priimant sprendimus bei jų konkurencingumo didinimas;
Socialinių inovacijų kūrimas, vystymas, diegimas ir vertinimas regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu;
Mokslinės bei praktinės veiklos vykdymas socialinių inovacijų srityje.

Centras siekia dirbti ir glaudžiai bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis organizacijomis bei formaliomis ir/ar neformaliomis grupėmis, siekiant kelti socialinės gerovės lygį ir vystyti atskirų individų ir/ar žmonių grupių gyvenimo kokybę Lietuvoje ir Europos Sąjungoje.