Komanda

Rita Brijūnaitė

Direktorė

 

Aurelija Jankienė

Psichologė, projektų koordinatorė

 

Brigita Kuraitė

Socialinė darbuotoja

 

Eglė Milašiūtė

Socialinė darbuotoja

Eglė Milašiūtė yra įgijusi socialinio darbo bakalauro laipsnį. Turi socialinio darbo su neįgaliaisiais, rizikos šeimomis, globos namų vaikais bei senjorais patirties.

Koordinuoja Erasmus+ K2 projektą „Integracijos strategija naujai atvykusiems suaugusiems migrantams ir pabėgėliams (angl. Integration Pathway for New Adult Migrants and Refugees – IPNA MAR) “.

Teikia individualias konsultacijas ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms, patyrusioms krizę, organizuoja jų užimtumą ir šeimos dienų renginius. Dirba su asmenimis panaudojusiais smurtą artimoje aplinkoje bei aukoms, patyrusioms smurtą. Veda įvairius mokymus socialiniams darbuotojams.

 

Jurgina Simonavičienė

Jurgina Simonavičienė, įgijusi psichologijos bakalauro ir mokyklinės psichologijos magistro laipsnį, turi 9 metus individualaus ir grupinio psichologinio konsultavimo darbo patirtį su socialinės rizikos šeimomis, vaikais ir paaugliais, turinčiais kompleksinių raidos sutrikimų, hiperaktyvumo, elgesio ir emocijų problemų. Profesinės domėjimosi sritys – priklausomybių psichologija, traumų psichologija, potrauminio streso sutrikimo prevencija ir intervencija, emociniu intelektu, meno terapija, psichodramine terapija.

Dalyvauja kompleksinės pagalbos psichologinių sunkumų patiriančioms ar socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms teikime. Veda įvairius mokymus socialiniams darbuotojams.