Komanda

RITA BRIJŪNAITĖ
Direktorė

AURELIJA JANKIENĖ
Psichologė, projektų vadovė
Psichologė ir projektų koordinatorė, turinti 5 metų patirties įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą programos, Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo, SADM finansuojamus, struktūrinį, Erasmus+ KA2 ir KA3 projektus.
Veda užsiėmimus šeimoms pozityvios tėvystės tema bei konsultuoja poras tarpusavio santykių klausimais. Dalyvauja kompleksinės pagalbos psichologinių socialinių sunkumų patiriančioms šeimoms teikime.
Rengia mokymų programas bei jas įgyvendina socialinio darbo specialistams įvairiomis temomis, tokiomis kaip: „Pagalba klientams išgyvenantiems netektį“; „Nauji metodai – naujos galimybės: užimtumo terapija socialiniame darbe“ ir kt.
Šiuo metu yra projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0008) koordinatorė.
Profesines žinias nuolat tobulina tarptautinių konferencijų ir mokymų metu.

INDRĖ MAKARAITĖ
Indrė Makaraitė, įgijusi psichologijos bakalauro ir klinikinės psichologijos magistro laipsnį, turi 1 metų individualaus konsultavimo darbo patirtį su suimtaisiais, nuteistaisiais bei nerimo, depresijos sutrikimų turinčiais asmenimis. Profesinės domėjimosi sritys – suicidologija, autoagresyvaus elgesio, priklausomybių psichologija, traumų psichologija, asmenybės psichologija, dailės terapija, filmo terapija, psichodrama.

Šiuo metu aktyviai dalyvauja kompleksinės pagalbos psichologinių sunkumų patiriančioms ar socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms teikime. Dirba su socialinės rizikos šeimomis, asmenimis, panaudojusiais smurtą bei nukentėjusiais nuo smurto artimoje aplinkoje, veda grupinius užsiėmimus su darbo paieška susijusiomis temomis. Dalyvauja projektinėje veikloje. Profesinės žinios tobulinamos konferencijų ir mokymų metu.

 

BRIGITA BALSEIRO GARCIA
Socialinių programų koordinatorė

Brigita Balseiro Garcia yra įgijusi Anglų filologijos ir ispanų kalbos bakalauro laipsnį Šiaulių universitete. Studijų metu priklausė savanoriškai studentų organizacijai ESN (Erasmus studentų tinklas). Užėmė SocialErasmus koordinatorės pareigas. Iš užsienio į Šiaulių universitetą atvykusiems studentams organizavo socialinius ir kitus renginius.
Šiuo metu koordinuoja projekto „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką” programą “Pasirink, pasiek ir išlaikyk!“. Taip pat tarptautinį projektą „MENTORIUS: karjeros mentorystė sėkmingam įsiliejimui į darbinę aplinką”.
Profesinės žinios tobulinamos konferencijų ir mokymų metu.

SILVIJA GINTALIENĖ 

2010 metais baigė socialinio darbo bakalauro studijas. Jų metu praktikas atliko „Šiaulių miesto savivaldybės Sutrikusio vystymosi kūdikių namuose“ ir „Šiaulių Psichiatrijos Ligoninėje“. Studijų ir pra

ktikų metu daug teko bendrauti su priklausomybių turinčiais asmenimis, prisidėti prie „Maisto banko“ akcijų. Šiuo metu dirba VšĮ Socialinių inovacijų centre projektų „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“, „Pasirink, Pasiek ir Išlaikyk“, bei „Įsigalink ir Siek“ socialine darbuotoja. Veda pozityvios tėvystės užsiėmimus, teikia individualias konsultacijas šeimoms.

Dalyvauja projektinėje veikloje. Profesinės žinios tobulinamos konferencijų ir mokymų metu.

IRMANTĖ ORLAITĖ

2018 metais baigė socialinio darbo bakalauro studijas. Jų metu atliko įvairią praktiką Panevėžio Socialinių paslaugų centre. Dalyvavo savanoriškoje veikloje kurioje dirbo su protinę negalią turinčiais asmenimis. Turi 1 metų darbo patirtį dienos socialinėje globoje.

Šiuo metu dirba VšĮ Socialinių inovacijų centre socialine darbuotoja ,,Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“, ,,Pasirink,pasiek ir išlaikyk“ projektuose.

Dalyvauja projektinėje veikloje. Profesinės žinios tobulinamos konferencijų ir mokymų metu.