Komanda

RITA BRIJŪNAITĖ
Direktorė

AURELIJA JANKIENĖ
Psichologė, projektų vadovė
Psichologė ir projektų koordinatorė, turinti 5 metų patirties įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą programos, Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo, SADM finansuojamus, struktūrinį, Erasmus+ KA2 ir KA3 projektus.
Veda užsiėmimus šeimoms pozityvios tėvystės tema bei konsultuoja poras tarpusavio santykių klausimais. Dalyvauja kompleksinės pagalbos psichologinių socialinių sunkumų patiriančioms šeimoms teikime.
Rengia mokymų programas bei jas įgyvendina socialinio darbo specialistams įvairiomis temomis, tokiomis kaip: „Pagalba klientams išgyvenantiems netektį“; „Nauji metodai – naujos galimybės: užimtumo terapija socialiniame darbe“ ir kt.
Šiuo metu yra projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0008) koordinatorė.
Profesines žinias nuolat tobulina tarptautinių konferencijų ir mokymų metu.

INDRĖ MAKARAITĖ
Indrė Makaraitė, įgijusi psichologijos bakalauro ir klinikinės psichologijos magistro laipsnį, turi 1 metų individualaus konsultavimo darbo patirtį su suimtaisiais, nuteistaisiais bei nerimo, depresijos sutrikimų turinčiais asmenimis. Profesinės domėjimosi sritys – suicidologija, autoagresyvaus elgesio, priklausomybių psichologija, traumų psichologija, asmenybės psichologija, dailės terapija, filmo terapija, psichodrama.

Šiuo metu aktyviai dalyvauja kompleksinės pagalbos psichologinių sunkumų patiriančioms ar socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms teikime. Dirba su socialinės rizikos šeimomis, asmenimis, panaudojusiais smurtą bei nukentėjusiais nuo smurto artimoje aplinkoje, veda grupinius užsiėmimus su darbo paieška susijusiomis temomis. Dalyvauja projektinėje veikloje. Profesinės žinios tobulinamos konferencijų ir mokymų metu.

 

VIKTORIJA VASILIKAITĖ
Viktorija Vasilikaitė yra įgijusi socialinio darbo bakalauro laipsnį Vytauto didžiojo universitete, Socialinio darbo katedroje.
Viktorija turi patirties su prekybos žmonėmis aukomis, nes yra atlikusi savanorišką veiklą Lietuvos Carito „Pagalbos smurto, prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms“ programoje. Taip pat įgūdžius tobulinosi vesdama užsiėmimus VDU „Atžalyno“ progimnazijoje ir įgydama patirties dirbant su vaikais. 2012 metais atliko savanorišką veiklą Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose. Viktorija turi praktikos dirbant su socialinės rizikos šeimomis, nes atliko kvalifikacinę praktiką Kauno Kartų namuose, kur dirbo su laikiną apgyvendinimą gavusiomis moterimis su vaikais.
Kartu su Vytauto didžiojo universiteto Socialinės katedros dėstytoja Laura Varžinskiene, Viktorija yra parašiusi mokslinį straipsnį, tema: „Skyrybų priežastys ir pagalba šeimai: moterų perspektyvos“, kuris išspausdintas žurnale „Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. 2017 20 (2)“.
Šiuo metu dirba VšĮ Socialinių inovacijų centre projekto „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką” programoje “Pasirink, pasiek ir išlaikyk!”, socialine darbuotoja. Taip pat “Bendruomeniniuose šeimos namuose” konsultuoja šeimas įvairiais klausimais.
Dalyvauja projektinėje veikloje. Profesinės žinios tobulinamos konferencijų ir mokymų metu.

DEIMANTĖ KANAPINSKIENĖ
Deimantė Kanapinskienė yra įgijusi socialinio darbuotojo bakalauro laipsnį Šiaulių Valstybinėje Kolegijoje. Turi patirties dirbant su prieglobstį gavusiais užsieniečiais, nes dalyvavo mokymuose ir praktinėje-mokslinėje konferencijoje „Socialinis darbas ir rūpa su prieglobstį gavusiais užsieniečiais“. Deimantė turi praktikos dirbant su protinę negalią ir psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis, nes atliko praktiką Aukštelkės socialinės globos namuose ir Jurdaičių socialinės globos namuose.

Šiuo metu dirba VšĮ Socialinių inovacijų centre „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ projekto socialine darbuotoja. Veda pozityvios tėvystės užsiėmimus, teikia individualias konsultacijas šeimoms. Taip pat programos „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką” projekte “Pasirink, pasiek ir išlaikyk!”, dirba užimtumo specialiste, bei dirba socialine darbuotoja projekte „Įsigalink ir siek. Koordinuoja tarptautinį projektą  „MENTORIUS: karjeros mentorystė sėkmingam įsiliejimui į darbinę aplinką”.

Deimantė veda mokymus socialinio darbo specialistams „Nauji metodai – naujos galimybės: užimtumo terapija socialiniame darbe“. Profesines žinias nuolat tobulina tarptautinių konferencijų ir mokymų metu.