Komanda

RITA BRIJŪNAITĖ
Direktorė

1996 m. socialinio darbo magistro laipsnį įgijo Vilniaus universitete.
11 metų (1994-2005) dirbo Šiaulių psichiatrijos ligoninėje, ten įkūrė pirmą Lietuvoje socialinės pagalbos skyrių psichiatrijos ligoninėje ir jam vadovavo.
1996-2005 m. dėstė įvairias socialinio darbo disciplinas Šiaulių universitete ir Šiaulių kolegijoje. 2005-2009 Šiaulių kolegijoje pilnu krūviu dirbo docentės pareigose.
2009 m. įkūrė VšĮ Socialinių inovacijų centrą ir iki šiol jam vadovauja bei dirba socialine darbuotoja su įvairiomis klientų grupėmis: neįgaliaisiais, rizikos šeimomis, nesimokančiu ir nedirbančiu jaunimu, ilgalaikiais bedarbiais ir kt. Taip pat rengia programas ir veda kvalifikacijos kėlimo mokymus socialiniams darbuotojams.
Skaito pranešimus vietinėse ir tarptautinėse konferencijose, kuria metodines priemones, yra parengusi ir koordinavusi virš 20 vietinių, nacionalinių ir tarptautinių (East Europe committee, Norvegų finansinių mechanizmų, Grundtvig, Leonardo da Vinci, LatLit, ERASMUS+ ir kt.) projektų.
Kartu su tarptautiniais partneriais kūrė socialinio darbo ir neformalaus ugdymo inovacijas Švedijoje, Olandijoje, Suomijoje, Čekijoje, Norvegijoje, Kipre, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, Austrijoje, Italijoje, Graikijoje, Belgijoje, Portugalijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Rumunijoje, Filipinuose, Farerų salose, Airijoje, Šiaurės Makedonijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje.
Stažavosi Švedijoje, Olandijoje, Belgijoje, Latvijoje, Portugalijoje, Norvegijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje.


AURELIJA JANKIENĖ
Psichologė, projektų vadovė

Dalyvauja kompleksinės pagalbos psichologinių ir socialinių sunkumų patiriančioms šeimoms teikime. Veda užsiėmimus šeimoms pozityvios tėvystės tema bei konsultuoja poras tarpusavio santykių klausimais. Įgyvendintame struktūriniame projekte vedė grupinius psichologinius užsiėmimus neįgaliesiems.
Rengia mokymų programas bei jas įgyvendina socialinio darbo specialistams įvairiomis temomis: „Pagalba klientams išgyvenantiems netektį“; „Nauji metodai – naujos galimybės: užimtumo terapija socialiniame darbe“ ir kt.
Turi 5 m. patirtį įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci ir Grundtvig, SADM finansuojamus, struktūrinius, Erasmus+ KA2 ir KA3 projektus.
Įgyvendinant tarptautinius projektus kartu su projektų partneriais rengia įvairias metodines priemones ir veda bandomuosius mokymus tikslinėms grupėms.
Stažavosi Belgijoje, Jungtinėje karalystėje, Portugalijoje, Graikijoje, Turkijoje.


ERIKA VYŠNIAUSKIENĖ
Administratorė
2010 metais baigė verslo administravimo bakalauro studijas.
Šiuo metu dirba VšĮ Socialinių inovacijų centre administratore.
Dalyvauja projektinėje veikloje, profesines žinias tobulina konferencijų ir mokymų metu

 

 


MILDA JARMOŠKIENĖ
Socialinė darbuotoja
2019 m. baigė socialinio darbo bakalauro studijas. Dalyvavo savanoriškoje veikloje Šiaulių vyskupijos Carite, kur bendravo su įvairioms socialinėms grupėms priklausančiais asmenimis.
Šiuo metu dirba VšĮ Socialinių inovacijų centre socialine darbuotoja ,,Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ projekte.
Dalyvauja projektinėje veikloje, profesines žinias tobulina konferencijų ir mokymų metu.

 


RASA PLIENIENĖ
Socialinių programų koordinatorė
Turi 12 metų patirtį koordinuojant ir įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą programos – PHARE, Comenius, Erasmus+ projektus, 25 metų pedagoginę patirtį ir 12 metų vadybinę patirtį.

Šiuo metu koordinuoja  Erasmus +  Strateginių partnerysčių projektus :

,,Enhancing Disabled-people Greatness and their Employability” (Vert. „Neįgaliųjų galimybių ir įsidarbinimo proceso gerinimas”), sutarties Nr. 2018-1-IT01-KA202-006770;

„Career-mentoring for transition success to work life“  (Vert. ,,Karjeros mentorystė sėkmingam įsiliejimui į darbinę aplinką”), sutarties Nr. 2018-1-LT01-KA204-047032 ir

,,My Disability is NOT obstacle for my Sexuality” (Vert. Mano negalia nėra kliūtis mano seksualumui), sutarties Nr. 2019-1-TR01-KA204-077450.

Stažavosi Švedijoje, Latvijoje, Jungtinėje Karalystėje, Turkijoje, Italjoje, Prancūzijoje Ispanijoje.
Profesinės žinios pastoviai tobulinamos stažuočių, konferencijų ir mokymų metu.


MARIUS BOREIŠA
Projektų vadovas

Projektų vadovas, baigęs Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro studijas ir turintis daugiau kaip 5 metų patirtį įgyvendinant projektus.

„Džiaugiuosi galėdamas panaudoti savo turimą projektų valdymo patirtį VŠĮ „Socialinių inovacijų centras“. Projektai kuria neabejotiną naudą, tačiau svarbu suprasti, kad tinkamą rezultatą nulemia tokie pagrindiniai veiksniai: prasmingas tikslas, visų įsitraukimas, dėmesys detalėms ir pilna atsakomybė už rezultatą“, – vardijo Marius Boreiša.

Šiuo metu yra šių projektų vadovas: