Projektinė veikla

Centras rengia ir įgyvendina įvairių socialinių iniciatyvų ir naujovių rėmimo projektus regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu:

– Mokymosi visą gyvenimą programų Leonardo da Vinci, Grundtvig projektus;

– Europos socialinio fondo agentūros projektus;

– Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos projektus;

– Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos Projektų rengimo fondo projektus;

– Kitų socialinių programų rėmimo fondų projektus.

 

Informaciją apie mūsų vykdomus ir įgyvendinamus projektus rasite skyrelyje Projektai.