Inovacijos

Vienas iš organizacijos tikslų – kurti, vystyti bei diegti socialines naujoves, padedančias efektyviai spręsti socialines problemas, operatyviai ir optimaliai reaguoti į socialinius iššūkius, inicijuoti pozityvius socialinius pokyčius.

Kompetentinga Centro specialistų komanda:
– Kuria novatoriškas neformalaus mokymo programas;
– Rengia novatoriškas socialinių problemų sprendimo metodikas, technikas, instrumentus,
technologijas;
– Diegia novatoriškas socialinių problemų sprendimo idėjas projektinės veiklos metu;
– Kuria ir plėtoja novatoriškas socialines paslaugas.
– Moko specialistus dirbti taikant naujoves.