INTEGRACIJOS STRATEGIJA NAUJAI ATVYKUSIEMS SUAUGUSIEMS MIGRANTAMS IR PABĖGĖLIAMS

INTEGRACIJOS STRATEGIJA NAUJAI ATVYKUSIEMS SUAUGUSIEMS MIGRANTAMS IR PABĖGĖLIAMS

Projekto pavadinimas: Integracijos strategija naujai atvykusiems suaugusiems migrantams ir pabėgėliams (angl. Integration Pathway for New Adult Migrants and Refugees – IPNA MAR)

Programa: ERASMUS + KA2
Kad nekiltų problemų ar konfliktų tarp vietinių gyventojų ir atvykėlių, būtina gerai veikianti integracijos sistema, kuri užtikrins sėkmingą pabėgėlių įsiliejimą į darbo rinką, socialinį ir visuomeninį šalies gyvenimą. Integracijos į darbo rinką poreikis yra aktuali tema, integracijos metu kylantys poreikiai yra kompleksiniai, turintys sąlyčio tarp integracijos į kitos šalies visuomenę ir į jos darbo rinką. Projekto IPNA MAR įgyvendinimo metu siekiama padėti naujiems suaugusiems migrantams ir pabėgėliams, pradedant jų integraciją iš principo. Svarbu tikslinei grupei suteikti informaciją apie priimančios visuomenės kalbą, istoriją, institucijas, šios žinios yra labai svarbios sėkmingai integracijai ir kovai su diskriminacija.

Projekto tikslas:
Sukurti ir išbandyti mokymo priemonę skirtą specialistams dirbantiems su naujais migrantais ir pabėgėliais. Metodinės priemonės esmė – ugdyti socialinius įgūdžius ir pilietines kompetencijas.

Projekto trukmė 2017 rugsėjis – 2019 rugpjūtis

Projekto partneriai:
The Organization for Poverty Alleviation & Development – OPAD (Švedija)
VšĮ Socialinių inovacijų centras – SIC (Lietuva)
AMV Association (Rumunija)

 


PROJEKTO NAUJIENOS 

Project title: Integration Pathway for New Adult Migrants and Refugees – IPNA MAR)

Program: ERASMUS + KA2

2017 – 1 – SE01 – KA204 – 034522

The aim of the project:

Create and test a training tool for professionals working with new migrants and refugees. The essence of the methodological tool is to develop social skills and civic competences.

The Social Innovation Center, together with partners from Sweden and Romania, is implementing the Erasmus project+ project “Integration Pathway for New Adult Migrants and Refugees – IPNA MAR “. The 2nd meeting took place in Bucharest Romania from 28th – 30th September 2018.

The partners met for the second time to talk about implemented project activities, first results and future steps.

Also we talked about the outcomes and did analysis on the strip and adult educators’ tool`s materials for the intellectual output and discussed about the quality indicators identified at each partner level and organizations working in the field that could be used in the future distribution to other education providers in partners’ countries and EU at large.

At now, Social Innovation Center planning date for multiplier event of final meeting for final evaluation in Lithuania, Šiauliai.

Project partners:
The Organization for Poverty Alleviation & Development – OPAD (Sweden)
Public Institution Social Innovation Center – SIC (Lithuania)
AMV Association (Romania)


PIRMASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS ŠVEDIJOJE

VšĮ Socialinių inovacijų centras, kartu su partneriais iš Švedijos ir Rumunijos įgyvendina projektą Erasmus+ projektą „Integracijos strategija naujai atvykusiems suaugusiems migrantams ir pabėgėliams (angl. Integration Pathway for New Adult Migrants and Refugees – IPNA MAR) “.  2017 metų lapkričio 8-11 dienomis vyko pirmasis partnerių susitikimas didžiausiame mieste visoje Skandinavijoje, Švedijos sostinėje Stokholme.

Pirmąją susitikimo dieną buvome maloniai sutikti organizacijos OPAD atstovų, o kiek vėliau susipažinome ir su partneriais iš Rumunijos. Vos atvykę į organizaciją buvome vaišinami pietumis, kuriuos toje įstaigoje ruošė savanoriai iš Ispanijos ir Italijos. Susitikimo metu OPAD atstovai pristatė ir truputėlį savo kultūros, turėjome galimybę susipažinti ir ir išbandyti tradicinius muzikos instrumentus.  Įpusėjus pirmąjai susitikimo dienai, pristatę savo organizacijas, patirtis ir veiklą, kuria užsiimame, bendrai aptarėme patį projektą, viziją, tikslus ir reikalavimus.  Kartu su partneriais kūrėme projekto logotipą. Visos šalys pateikė savo idėjas, kurias vėliau nubalsavę apjungėme ir sukurėme vieną bendrą logotipo eskizą.

Antrąją susitikimo dieną partneriai pristatė savo veiklas, koordinatorius pateikė informaciją apie projektą, administracines ir finansines procedūras, pristatė projekto strategiją ir užduotis bei numatė partnerių veiklas artimiausiam pusmečiui.

Antrasis partnerių susitikimas vyks Rumunijoje 2018 metų birželį.