Naujienos

 

Mokymai bendrosios praktikos slaugytojams, akušeriams:
1. Slaugytojų emocinio atsparumo didinimas (programos kodas 1241) -  bendrosios praktikos slaugytojas (visos profesinės kvalifikacijos). Mokymų trukmė - 24 akad. val. Dienos kaina 25 €. Registracija
2. Pacientų ir slaugytojų tarpusavio ryšio gerinimas (programos kodas 1201) - bendrosios praktikos slaugytojas (visos profesinės kvalifikacijos) Mokymų trukmė - 24 akad. val. Dienos kaina 25 €.  Registracija
3. Bendradarbiavimas komandoje (programos kodas 1181) -  bendrosios praktikos slaugytojas (visos profesinės kvalifikacijos) Mokymų trukmė - 24 akad. val. Dienos kaina 25 €. Registracija
4. Bendradarbiavimas komandoje (akušeriams) (programos kodas 1221) - akušeris (visos profesinės kvalifikacijos) Mokymų trukmė - 16 akad. val.  Dienos kaina 25 €. Registracija
5. Akušerių emocinio atsparumo didinimas (programos kodas 1261) akušeris (visos profesinės kvalifikacijos) Mokymų trukmė - 24 akad. val.  Dienos kaina 25 €. Registracija
6. Pacienčių ir akušerių tarpusavio ryšio gerinimas (programos kodas 1281) - akušeris (visos profesinės kvalifikacijos) Mokymų trukmė - 16 akad. val. Dienos kaina 25 €. Registracija
7. Vaikų ir paauglių psichologija slaugoje (programos kodas SIC-2014-07) - bendrosios praktikos slaugytojas (visos profesinės kvalifikacijos). Mokymų trukmė - 16 akad. val. Dienos kaina 25 €. Registracija

Išduodami pažymėjimai galiojantys VASPVT.
Susidarius 20 – 25 asmenų grupei, atvykstame į vietą.


Mokymai socialinio darbo specialistams:
1. Socialinių darbuotojų ir klientų santykių gerinimasRegistracija
2. Ugdomojo konsultavimo technikų taikymas sprendimo skatinimo procese. Registracija
3. Bendradarbiavimas socialinio darbo komandojeRegistracija
4. Menas bendrauti be konfliktųRegistracija
5. Nauji metodai – naujos galimybės: užimtumo terapija socialiniame darbe. Registracija
6. Bendravimo etiketas su žmonėmis, turinčiais negaliąRegistracija
7. Supervizija Registracija
8. Mediacija kaip konfliktų valdymo metodas. Registracija
9. Pozityvios tėvystės principų diegimas rizikos šeimų tėvams. Registracija

Bendrojo ugdymo švietimo įstaigų (progimnazijų, gimnazijų) atstovams siūlome praktinių neformalių mokymų temas:
1. "Modelino dirbtuvėlės" aksesuarų gamybos kursai
2. "Šešėlių teatras"
3. „Intervizija: personalo savirefleksija, darbinės veiklos įžvalgų ugdymas ir emocijų, susijusių su darbinėmis situacijomis, valdymas
4. „Elgesys konfliktinėje ir stresinėje situacijoje dirbant su mokiniais. Elgesio keitimo technikos“

Socialiniams darbuotojams siūlome profesinės kvalifikacijos (tobulinimo) mokymus pagal Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintas programas. Jos parengtos Lietuvoje įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo projektą „Profesinio mokymo programa bendruomenės psichikos sveikatos sistemoje“:
1. „Socialinis darbas psichikos sveikatos priežiūroje: psichosocialinė reabilitacija”
2. „Psichikos sveikatos priežiūros politika ir paslaugų teikimas bendruomenėje”
3. „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruomenėje procesas”
4. „Darbo bendruomenėje metodo taikymas teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas”
5. „Psichikos sveikatos stiprinimas bendruomenėje”

 


VšĮ Socialinių inovacijų centras kovo 28 -29 dienomis Šilutės socialinių paslaugų centre vedė mokymus tema: „Mediacija kaip konfliktų valdymo metodas“.

Jų metų dalyviai susipažino su mediacijos samprata, jos eiga ir principais. Taip buvo aptarta įvairių konfliktų tipų reikšmė mediacijai, nežodinio bendravimo bei bendravimo technikos. Diskutuota apie destruktyvias ir konstruktyvias konfliktų sprendimo galimybes, buvo stebimas konfliktas, tam kad suprastume, kaip jis vystosi ir vyksta, mokėmės suprasti, kad yra įvairių sprendimo galimybių.

Mokymų dalyviai džiaugėsi sužinoję apie mediacijos metodą ir kaip jį pritaikyti socialiniame darbe.


Socialinių darbuotojų ir klientų santykių gerinimas

Panevėžyje sausio 16-17 dienomis vyko mokymai „Socialinių darbuotojų ir klientų santykių gerinimas“. Juose dalyvavo socialiniai darbuotojai. Mokymų metu buvo analizuojama žmogaus amžiaus tarpsnių tema, poreikiai, kuriuos patiria žmogus kiekviename amžiaus tarpsnyje, kokie vystymosi uždaviniai iškyla žmogui, įvairiais amžiaus tarpsniais. Dalyviai žiūrėjo dokumentinį filmą apie žmogaus vystymąsi. Po to vyko filmo refleksija. Buvo aptarta kas tai yra emocinis intelektas, aptarti emocinio intelekto komponentai, kuo jis naudingas socialinio darbuotojo darbe. Atliko daug praktinių užduočių, piešė asmenines mandalas. Lektorė psichologė Jurgina Simonavičienė. Nuotraukų galerija

 


Socialinių darbuotojų ir klientų santykių gerinimas

Mažeikiuose sausio 25-26 dienomis vyko mokymai „Socialinių darbuotojų ir klientų santykių gerinimas“. Juose dalyvavo Mažeikių nakvynės namų socialinio darbo specialistai. Mokymų metu buvo analizuojama žmogaus amžiaus tarpsnių tema, poreikiai, kuriuos patiria žmogus kiekviename amžiaus tarpsnyje, kokie vystymosi uždaviniai iškyla žmogui, įvairiais amžiaus tarpsniais. Dalyviai žiūrėjo dokumentinį filmą apie žmogaus vystymąsi. Po to vyko filmo refleksija. Buvo aptarta kas tai yra emocinis intelektas, aptarti emocinio intelekto komponentai, kuo jis naudingas socialinio darbuotojo darbe. Atliko daug praktinių užduočių, piešė asmenines mandalas. Lektorė psichologė Jurgina Simonavičienė. Nuotraukų galerijaReportažas apie VšĮ Socialinių inovacijų centro įkurtus Bendruomeninius šeimos namus Šiaulių televizijoje!


Pozityvios tėvystės principų diegimas rizikos šeimų tėvams

Šiauliuose Socialinių inovacijų centre lapkričio 14-15 dienomis vyko mokymai „Pozityvios tėvystės principų diegimas rizikos šeimų tėvams“. Juose dalyvavo socialinės darbuotojos. Mokymuose dalyvės susipažino su vaiko pasiekimais skirtingais amžiaus tarpsniais, sužinojo, kas padeda kurti geresnį ryšį su vaiku, kokia yra pozityvi disciplina, kas trukdo bendravimui, kokie yra elgesio ir emocijų sutrikimai, kaip atpažinti ir valdyti jausmus, diskutavo apie auklėjimo metodus, atliko daug praktinių užduočių.

Lektorė psichologė Jurgina Simonavičienė. Nuotraukų galerijaVšĮ Socialinių inovacijų centras, kartu su partneriais iš Švedijos ir Rumunijos įgyvendina projektą Erasmus+ projektą „Integracijos strategija naujai atvykusiems suaugusiems migrantams ir pabėgėliams (angl. Integration Pathway for New Adult Migrants and Refugees - IPNA MAR) “.  2017 metų lapkričio 8-11 dienomis vyko pirmasis partnerių susitikimas didžiausiame mieste visoje Skandinavijoje, Švedijos sostinėje Stokholme.

Pirmąją susitikimo dieną buvome maloniai sutikti organizacijos OPAD atstovų, o kiek vėliau susipažinome ir su partneriais iš Rumunijos. Vos atvykę į organizaciją buvome vaišinami pietumis, kuriuos toje įstaigoje ruošė savanoriai iš Ispanijos ir Italijos. Susitikimo metu OPAD atstovai pristatė ir truputėlį savo kultūros, turėjome galimybę susipažinti ir ir išbandyti tradicinius muzikos instrumentus.  Įpusėjus pirmąjai susitikimo dienai, pristatę savo organizacijas, patirtis ir veiklą, kuria užsiimame, bendrai aptarėme patį projektą, viziją, tikslus ir reikalavimus.  Kartu su partneriais kūrėme projekto logotipą. Visos šalys pateikė savo idėjas, kurias vėliau nubalsavę apjungėme ir sukurėme vieną bendrą logotipo eskizą.

Antrąją susitikimo dieną partneriai pristatė savo veiklas, koordinatorius pateikė informaciją apie projektą, administracines ir finansines procedūras, pristatė projekto strategiją ir užduotis bei numatė partnerių veiklas artimiausiam pusmečiui.

Antrasis partnerių susitikimas vyks Rumunijoje 2018 metų birželį.  Nuotraukų galerija

 


Tolerancijos diena

Lapkričio 16-ąją minima Tolerancijos diena – kantrybė, pakanta, priešingos nuomonės, pažiūrų, tikėjimo, įsitikinimų gerbimas. Kiekvienas žmogus turėtų žinoti, kas yra tolerancija ir ką ji reiškia. Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras minėdami Tolerancijos dieną  Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje organizavo tolerancijos ugdymo, komandos formavimo praktines veiklas. Kurių metu mokiniai aktyviai dirbo grupėse, kūrė rankų koliažus, ieškojo panašumų ir skirtumų, bendravo ir diskutavo.

 


VšĮ Socialinių inovacijų centras spalio 24 ir 31 dienomis Plungės socialinių paslaugų centre vedė mokymus tema: „Mediacija kaip konfliktų valdymo metodas“.

Jų metų dalyviai susipažino su mediacijos samprata, jos fazėmis ir principais. Taip buvo aptarta įvairių konfliktų tipų reikšmė mediacijai, pabrėžta bendravimo be prievartos, nežodinio bendravimo bei bendravimo technikos. Praktinių užsiėmimų metu buvo pristatyta kaip užmegzti kontaktą, kalbėti prieš grupę, mokyta atkreipti dėmesį į kūno kalbą ir išraišką, atlikti įvairius vaidmenis.

Mokymų dalyviai džiaugėsi sužinoję apie mediacijos metodą ir išbandę jį praktiškai. Dauguma dalyvavusiųjų nekantravo įgytą praktiką išbandyti savo darbe! Nuotraukų galerijaPozityvios tėvystės principų diegimas rizikos šeimų tėvams

Skuode spalio 17-18 dienomis vyko mokymai „Pozityvios tėvystės principų diegimas rizikos šeimų tėvams“. Juose dalyvavo socialinės darbuotojos. Mokymuose dalyvės susipažino su vaiko pasiekimais skirtingais amžiaus tarpsniais, sužinojo, kas padeda kurti geresnį ryšį su vaiku, kokia yra pozityvi disciplina, kas trukdo bendravimui, kokie yra elgesio ir emocijų sutrikimai, kaip atpažinti ir valdyti jausmus, diskutavo apie auklėjimo metodus, atliko daug praktinių užduočių. Nuotraukų galerija

 


Mokymai Druskininkuose

Druskininkuose spalio 4-5 dienomis vyko mokymai „Pozityvios tėvystės principų diegimas rizikos šeimų tėvams“. Juose dalyvavo Lazdijų socialinės darbuotojos. Mokymuose dalyvės susipažino su vaiko pasiekimais skirtingais amžiaus tarpsniais, sužinojo, kas padeda kurti geresnį ryšį su vaiku, kokia yra pozityvi disciplina, kas trukdo bendravimui, kaip atpažinti ir valdyti jausmus, diskutavo apie auklėjimo metodus, atliko daug praktinių užduočių. Nuotraukų galerija

 


Mokymai Plungėje

Plungėje  spalio 10 ir 12 dienomis vyko mokymai „Pozityvios tėvystės principų diegimas rizikos šeimų tėvams“. Juose dalyvavo Plungės socialinės darbuotojos ir socialinė darbuotoja iš Šilalės. Mokymuose dalyvės susipažino su vaiko pasiekimais skirtingais amžiaus tarpsniais, sužinojo, kas padeda kurti geresnį ryšį su vaiku, kokia yra pozityvi disciplina, kas trukdo bendravimui, kaip atpažinti ir valdyti jausmus, diskutavo apie auklėjimo metodus, atliko daug praktinių užduočių. Nuotraukų galerijaVšI Socialinių inovacijų centras – tarptautiniame Erasmus+ K3 gebėjimų stiprinimo projekte pristatė Lietuvos patirtį

2017 m. rugpjūčo 21-27 d. Tagbilerano mieste Boholo saloje (Filipinai) vyko tarptautinio Erasmus + projekto „Building empowering environment for Youth employability (BEE)" baigiamoji konferencija-seminaras. Du metus dirbdami kartu 13 nevyriausybinių organizacijų atstovai iš 4 pasaulio kontinentų gilinosi į mokymosi darbo vietoje sistemas skirtingose šalyse, diskutavo jaunimo įsidarbinimo gebėjimų plėtojimo skirtingomis praktikomis problematiką ir rengė metodologiją, padedančią jaunimo integracijai į darbo rinką. Projekto metu jaunuoliai iš kiekvienos šalies turėjo galimybę savanoriauti atlikdami praktiką projekto koordinatoriaus nevyriausybinės organizacijos YOUNET rekomenduotose įmonėse Italijoje.

Konferencijos metu buvo pristatytos skirtingos šalių dalyvių patirtys diegiant mokymosi darbo vietoje požiūrį visuose profesinio rengimo lygmenyse, pasidalinta praktine projekto dalyvių patirtimi organizuojant tokiu požiūriu paremtas praktikas įvairiose pramonės įmonėse. Buvo aptarti kiekvienos šalies sėkmės atvejai, diskutuota apie panašios praktikos perkėlimo galimybes į kitas šalis.

Renginio dalyviams itin vertingos buvo diskusijos apie projekto tęstinumą, partnerystės stiprinimą planuojant tolimesnes veiklas. Priėmusioji nevyriausybinė Filipinų organizacija YSDA pasirūpino ir prasminga socialine programa. Aplankėme svarbiausias salos turistines vietas - Šokoladines kalvas, vietos zoologijos muziejus, susipažinome su šalies etniniu paveldu plaukdami turistiniais laivais Lobok upe, gyvai prisilietėme prie Filipinų istorijos muziejuose ir bažnyčiose.

Projekto koordinatorius -  YOUNET (Italija). Partneriai C.I.P Citizens In Power (Kipras), ASOCIATIA EUROPANET (Rumunija), EUROPE HOUSE SLAVONSKI BROD (Kroatija), KOINONIKI ANAPTYKSI NEON /K.A.NE. (Graikija), VšĮ Socialinių inovacijų centras (Lietuva), ETICA DA TERRA (Brazilija), CANGO (Kinija), THE VOLUNTEER CENTRE (Pietų Afrika), ASSOCIA??O DE PARALISIA CEREBRAL DE COIMBRA (Portugalija), YSDA (Filipnai), DISHA INTERNATIONAL FOUNDATION TRUST (Indija), INTERNATIONAL TRANSFORMATION FOUNDATION (Kenija). VšĮ Socialinių inovacijų centrą astovavo mokymų vadovė Vilma Tubutienė ir direktorė Rita Brijūnaitė.  Nuotraukų galerija

 


VšĮ Socialinių inovacijų centro įkurti „Bendruomeniniai šeimos namai“ 2017 m. liepos 25 d. organizavo Šeimos šventę Šiaulių universiteto Botanikos sode. Susirinkę šventės dalyviai susipažino ir pasiskirstė komandomis, apžiūrinėdami Botanikos sodą dalyviai vykdė edukacines, skatinančias bendrauti ir bendradarbiauti užduotis. Rinkome gražiausią augalą ir jį meniškai aprašėme, ieškojome gražiausio Botanikos sodo kampelio, kūrėme Botanikos sodo logotipus, rašėme už ką mylime gyvenimą.

Šios užduoties atlikimas leido geriau susipažinti su komandos nariais, skatino šeimų bendradarbiavimą.

Esame dėkingi:

Šiaulių universiteto Botanikos sodui už bendradarbiavimą, šauniems dalyviams už puikias nuotaikas šypsenas, nuotaikingą užduočių atlikimą! ir žinoma gamtai už nuostabų orą, šeimos šventės dieną!

Šeimos šventes organizuojame nuolat ir kviečiame prisijungti visus!

 


VšĮ Socialinių inovacijų centro įkurti „Bendruomeniniai šeimos namai“ 2017 m. birželio 29 d. organizavo užsiėmimą "Leiskime laiką kartu!".

Kurėme "gyvą" portretą iš žiedų, lapų ir kitų lauko gėrybių.

Komandos kūrė savo rankų antspaudų paveikslą - "gyvą medį" Su šia paprasta technika galėjome labai daug improvizuoti ir išreikšti save.

Džiaugiamės jūsų šypsenomis ir sukurtais nuostabiais darbais

Dėkojame dalyviams lauksime jūsų kitą kartą.

Šeimos šventes organizuojame nuolat ir kviečiame prisijungti visus!