Įgyvendinti

Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo projektai:
✔ Darbo vertinimo diagnostika socialinių įgūdžių ir darbo pasirinkimo aspektu
✔ Profesinio mokymo programa bendruomenės psichikos sveikatos sistemoje
✔ Savanorių nuotolinių mokymų valdymas
✔ SET4Work

Grundtvig Daugiašaliai projektai:
✔ Neišnaudotas vyresnio amžiaus imigrantų potencialas – gyvenimo ekspertai
✔ Place and Train
✔ Efektyvus nespecializuotų visuomenės narių mokymas

Grundtvig mokymosi partnerysčių projektai:
✔ Socialinė integracija per ugdymą
✔ Sveiki, savanoriai!

ES užimtumo ir socialinio solidarumo programos Progress projektai:
✔ Autizmas 112

ES programos “Veiklus jaunimas” projektai:
✔ Aš egzistuoju
✔ Būk aktyvus!

ES programa “PROGRESS”: Abipusis mokymasis ES sektoriaus, įgūdžių konsultavimo ir restruktūrizacijos srityse
✔ Nauji profesinio orientavimo įgūdžiai atsižvelgiant į darbo rinkos restruktūrizaciją ir naujų darbo vietų kūrimąsi (Skills4jobs)

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“
✔ Darbuotojų, dirbančių su senyvo amžiaus asmenimis, profesinės veiklos gebėjimų tobulinimas
✔ Bendradarbiavimo tinklo tarp valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų, teikiančių priklausomybės ligomis sergantiems asmenims gydymo, reabilitacijos ir socialinės integracijos paslaugas, kūrimas ir vystyma
✔ Senyvo amžiaus asmenų socialinės atskirties mažinimo strategijos įgyvendinimas per savarankiškumo įgūdžių palaikymo ir atstatymo kompleksinių paslaugų sistemos kūrimą, remiantis Norvegijos partnerių patirtimi

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo veiklos kokybės gerinimo 2009 m. konkursas
Išreikšk save ir pažink kitus!

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektas
✔ Pozityvios tėvystės mokykla

Šiaulių rajono savivaldybės projektas
✔ Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje