Vykdomi

2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 "Kompleksinės paslaugos šeimai".
✔ Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje

Erasmus+ KA2
✔ Integracijos strategija naujai atvykusiems suaugusiems migrantams ir pabėgėliams