Socialiniai tyrimai

Centro specialistai organizuoja ir vykdo kiekybinius ir kokybinius socialinius tyrimus. Tyrimai atliekami atsižvelgiant į klientų poreikius bei vykdomų veiklų specifiką.

Tyrimais siekiama:
- Nustatyti tikslinių grupių socialinius poreikius;
- Įvertinti socialinių paslaugų poreikį;
- Įvertinti vykdomų veiklų bei teikiamų paslaugų kokybę;
- Ištirti socialines problemas bei jų įveikimo galimybes, būdus.

Taip pat Centre atliekami:
- Rinkos tyrimai;
- Darbo rinkos tyrimai;
- Socialinių inovacijų kūrimo, plėtros, diegimo galimybių studijos.