Neformalus mokymas

Kviečiame pedagogus ir socialinio darbo specialistus dalyvauti VšĮ Socialinių inovacijų centro organizuojamuose mokymuose, kurių laiką patikslinsime atsižvelgę į Jūsų pageidavimus. Padėsime spręsti Jums iškilusias apgyvendinimo problemas.  

Bendrojo ugdymo švietimo įstaigų (progimnazijų, gimnazijų) atstovams siūlome praktinių neformalių mokymų temas:
1. „Intervizija: personalo savirefleksija, darbinės veiklos įžvalgų ugdymas ir emocijų, susijusių su darbinėmis situacijomis, valdymas
2. „Elgesys konfliktinėje ir stresinėje situacijoje dirbant su mokiniais. Elgesio keitimo technikos“

Socialiniams darbuotojams siūlome profesinės kvalifikacijos (tobulinimo) mokymus pagal Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintas programas. Jos parengtos Lietuvoje įgyvendinant Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo projektą „Profesinio mokymo programa bendruomenės psichikos sveikatos sistemoje“:
1. „Socialinis darbas psichikos sveikatos priežiūroje: psichosocialinė reabilitacija”
2. „Psichikos sveikatos priežiūros politika ir paslaugų teikimas bendruomenėje”
3. „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruomenėje procesas”
4. „Darbo bendruomenėje metodo taikymas teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas”
5. „Psichikos sveikatos stiprinimas bendruomenėje”

Mokymų vadovai

Gauk naujienas apie mokymus el. paštu!!!