Ekspertinė, metodinė veikla

Siekiant gerinti Lietuvos socialinio darbo praktinį lygmenį, Centro specialistai kuria metodines priemones, praktinius vadovus, rekomendacijas, instrumentus, technikas, padedančias socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams kokybiškai ir efektyviai atlikti socialinio darbo veiklas.

Centro specialistai rengia, vertina bei diegia:
- Metodines priemones;
- Metodines rekomendacijas;
- Praktinio darbo vadovus;
- Praktinio darbo instrumentus;
- Recenzuoja socialines programas, paslaugas, metodinius leidinius.