Projektai

Centras rengia ir įgyvendina įvairių socialinių iniciatyvų ir naujovių rėmimo projektus regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu:
- Mokymosi visą gyvenimą programų Leonardo da Vinci, Grundtvig projektus;
- Europos socialinio fondo agentūros projektus;
- Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos projektus;
- Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos Projektų rengimo fondo projektus;
- Kitų socialinių programų rėmimo fondų projektus.

Informaciją apie mūsų vykdomus ir įgyvendinamus projektus rasite skyrelyje Projektai.