Įgyvendintų projektų galerija

Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo projektai:
Darbo vertinimo diagnostika socialinių įgūdžių ir darbo pasirinkimo aspektu
Profesinio mokymo programa bendruomenės psichikos sveikatos sistemoje
Savanorių nuotolinių mokymų valdymas
✔ SET4Work

Grundtvig mokymosi partnerysčių programos Daugiašaliai projektai:
Neišnaudotas vyresnio amžiaus imigrantų potencialas – gyvenimo ekspertai
Place and Train
✔ Efektyvus nespecializuotų visuomenės narių mokymas

Grundtvig mokymosi partnerysčių projektai:
Socialinė integracija per ugdymą
Sveiki, savanoriai!

ES programa “PROGRESS”: Abipusis mokymasis ES sektoriaus, įgūdžių konsultavimo ir restruktūrizacijos srityse
✔ Nauji profesinio orientavimo įgūdžiai atsižvelgiant į darbo rinkos restruktūrizaciją ir naujų darbo vietų kūrimąsi (Skills4jobs)

ES programos “Veiklus jaunimas” projektai:
Aš egzistuoju

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“
Darbuotojų, dirbančių su senyvo amžiaus asmenimis, profesinės veiklos gebėjimų tobulinimas
Bendradarbiavimo tinklo tarp valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų, teikiančių priklausomybės ligomis sergantiems asmenims gydymo, reabilitacijos ir socialinės integracijos paslaugas, kūrimas ir vystymas
Senyvo amžiaus asmenų socialinės atskirties mažinimo strategijos įgyvendinimas per savarankiškumo įgūdžių palaikymo ir atstatymo kompleksinių paslaugų sistemos kūrimą, remiantis Norvegijos partnerių patirtimi

Kiti:
Užsiemimai be jokio streso!