Projekto pavadinimas: Verslo tinklas Europos regione (European Region Entrepreneurship connection) (EFEB Network)
Programa: Erasmus+ KA2

Santrauka:
Bendras EFEB Network tikslas yra stiprinti moterų gebėjimą aktyviai veikti ekonominiame, socialiniame ir politiniame kontekste, išnaudojant socialinio verslo, skaitmeninės ekonomikos ir eko-inovacijų siūlomas galimybes. Projekto tikslui pasiekti pasitelkiama EFEB mokykla (angl. EFEB Academies), tobulinimosi kursai (angl. Master classes), mentorystė (angl. Peer mentoring), mokymų vadovų apmokymai (angl. Train the trainers).

EFEB Network projektas siekia:
- įtraukti moteris į mokymosi procesą, kurio tikslas -  profesinis tobulėjimas ir didesnės karjeros galimybės;
- mokyti moteris verslininkes imtis pamatuotos rizikos;
- paskatinti norinčias tapti verslininkėmis kurti savo verslą, o turėjusioms nesėkmingo verslo patirties - sugrįžti  į darbo rinką;
- mokyti moteris verslumo įgūdžių bei skatinti jas siekti didesnių profesinių tikslų;
- patraukliai ir aiškiai pateikti verslumo koncepciją, kad daugiau žmonių (ypač jaunimo) rimtai pagalvotų apie verslo kūrimą kaip karjeros pasirinkimą;
- skatinti inovacijas vadyboje/ gamyboje, kurti naujus verslo modelius.

Partneriai:
Greek association of women entrepreneurs (SEGE) – Graikija
INNOGATE TO EUROPE – Ispanija
VšĮ Socialinių inovacijų centras – Lietuva
WESTFALISCHE HOCHSCHULE GELSENKIRCHEN – Vokietija
ESTEEM – Jungtinė Karalystė
NGO Agricola – Ukraina
GEORGIAN ASSOCIATION OF WOMEN IN BUSINESS – Gruzija
Cluster Experts Baltic Sea Region - Latvija