Psichikos sveikatos stiprinimas bendruomenėje (kodas 596870830)

Programos tikslinė grupė: Socialiniai darbuotojai, dirbantys psichikos sveikatos priežiūros srityje.
Programos trukmė: 24 val. (8 val. – teorinis, 16 val. – praktinis mokymas), 3 dienos. 
Programos vieta: Šiauliai, tačiau susidarius grupei (nuo 20 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. 
Programos kaina: 70 €.
Lektorės: Rita Brijūnaitė.

Programos mokymų temos:
- Psichikos sveikatos stiprinimo bendruomenėje samprata;
- Socialinio darbuotojo vaidmuo stiprinant psichikos sveikatą bendruomenėje;
- Bendruomenės psichikos sveikatos centrų veikla;
- Socialinių paslaugų organizavimo principai bendruomenėje stiprinant psichikos sveikatą.

Mokymų metodai:
- Paskaita, minčių žemėlapis, darbo grupės, atvejo analizė, diskusija, dokumentų analizė.

Prašome užpildyti dalyvio anketą.