Darbo bendruomenėje metodo taikymas teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (kodas 596870829)
Programos tikslinė grupė: Socialiniai darbuotojai, dirbantys psichikos sveikatos priežiūros srityje.
Programos trukmė: 24 val. (8 val. – teorinis, 16 val. – praktinis mokymas), 3 dienos. 
Programos vieta: Šiauliai, tačiau susidarius grupei (nuo 20 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorės kelionės ir apgyvendinimo išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
Programos kaina: 70 €.
Lektorės: Rita Brijūnaitė.

Programos mokymų temos:
- Bendruomenės samprata;
- Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų bendruomenėje samprata socialinio darbo kontekste;
- Bendruomenės darbo formos teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas;
- Bendruomenėje taikomi socialinio darbo metodai teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

Mokymų metodai:
- Paskaita, praktinis mokymas, atvejo analizė, diskusija, išsamus demonstravimas, modeliavimas.

Prašome užpildyti dalyvio anketą.