Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruomenėje procesas (kodas 596870822)
Programos tikslinė grupė:
Socialiniai darbuotojai, dirbantys psichikos sveikatos priežiūros srityje.
Programos trukmė:
24 val. (8 val. – teorinis, 16 val. – praktinis mokymas), 3 dienos. 
Programos vieta: Šiauliai, tačiau susidarius grupei (nuo 20 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. 
Lektorės kelionės ir apgyvendinimo išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
Programos kaina: 70 €.
Lektorės:
Rita Brijūnaitė.

Programos mokymų temos:
- Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruomenėje proceso samprata;
- Socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas bendruomenėje;
- Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas;
- Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo planavimas;
- Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų įgyvendinimas;
- Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo proceso įvertinimas.

Mokymų metodai:
- Paskaita, pratybos, atvejo analizė, diskusija, „minčių lietus“.

Prašome užpildyti dalyvio anketą.