Psichikos sveikatos priežiūros politika ir paslaugų teikimas bendruomenėje (kodas 596870821)

Programos tikslinė grupė: Socialiniai darbuotojai, dirbantys psichikos sveikatos priežiūros srityje.
Programos trukmė:
24 val. (8 val. – teorinis, 16 val. – praktinis mokymas), 3 dienos.
Programos vieta: Šiauliai, tačiau susidarius grupei (nuo 20 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. 
Lektorės kelionės ir apgyvendinimo išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
Programos kaina: 70 €.
Lektorės:
Rita Brijūnaitė.

Programos mokymų temos:
- Psichikos sveikatos ir psichikos sveikatos priežiūros samprata;
- Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modeliai;
- Teisiniai dokumentai, reglamentuojantys psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bendruomenėje;
- Institucijos, teikiančios psichikos sveikatos priežiūros paslaugas bendruomenėje;
- Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruomenėje etika.

Mokymų metodai:
- Paskaita, diskusija, atvejo analizė, socialinis auditas, stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių (SSGG) analizė.

Prašome užpildyti dalyvio anketą